19. un 20.03.2024.| Aizkraukle | Mācības "Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās "(gaļas liellopi)

Pieteikties šeit

+371
Datums: 
19. Marts, 2024 līdz 20. Marts, 2024
Vieta: 
LLKC Aizkraukles KB ZOOM platforma

SIA LLKC Aizkraukles birojs aicina uz 16 h mācībām “Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās” (gaļas liellopi)

Programmā:
• Eiropas Savienības regulas un direktīvas, LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām. Dažādu lauksaimniecības dzīvnieku sugu audzēšana, turēšana atbilstoši labturības prasībām un nosacījumiem.
• Mītņu iekārtojums un aprīkojums, to nozīme dzīvnieku veselības un produktivitātes nodrošināšanā/uzturēšanā.
• Dzīvnieku ēdināšana un barības devu sastādīšana atbilstoši labturības prasībām.
• Dzīvnieku signāli mikroklimata un dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanai
• Dažāda vecuma dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas novērtējums saimniecībā.

19. martā 10.00-16:30 teorētiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā
20. martā 10.00-16:30 praktiskās nodarbības SIA SIGLIP un SIA I.F. AGRAR

Obligāti jāpiedalās abās mācību dienās!

Lektori:
• LLKC konsultants-eksperts veterinārmedicīnā Dainis Arbidāns
• LLKC Aizkraukles biroja konsultante veterinārmedicīnā / lopkopībā Līga Ničiporuka

Pēc mācībām katram dalībniekam tiks izsniegts apliecinājums, kas piemērots vairākiem intervenču pasākumiem, kam apgūto stundu skaits un saturs ir atbilstošs. Sertificētas personas (pārraugi, vērtētāji, MA tehniķi) saņems kvalifikācijas celšanai nepieciešamās stundas.
Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī visu minēto personu ģimenes locekļi, vai ganāmpulku īpašnieki.

Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir OBLIGĀTA! Vietu skaits mācību grupā – ierobežots.

Pieteikšanās līdz 18. martam, aizpildot reģistrācijas formu:

https://forms.gle/EazdxVEtgBPcYLHeA

Pieslēgšanās informācija tiešsaistes nodarbībām tiks nosūtīta īsi pirms pirmās mācību dienas uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi ( 15 minūtes pirms mācību sākuma).

Papildus kontaktinformācija:
Madara.vevere@llkc.lv; tālr. 22431941
Valentina.beca@llkc.lv; 26158775

Mācību organizēšanu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, saskaņā ar līgumu starp LLKC un Lauku atbalsta dienestu nr. 10.2.1-2.36/23/P21 par mācību organizēšanu un īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. ‑2020. gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Madara Vēvere, tālr. 22431941, madara.vevere@llkc.lv; Valentīna Beča, tālr. 26158775, valentina.beca@llkc.lv
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: