07.03.|14.03.|21.03.|2024.| Cēsis | Mācības "Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus (piena un gaļas lopkopība)"

Datums: 
7. Marts, 2024 līdz 21. Marts, 2024
Reģions: 
Vieta: 
Cēsis

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina uz 16 stundu bezmaksas mācībām "Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus (piena un gaļas lopkopība)".

Mācību norises laiks un vietas:
-Teorētiskās nodarbības (07.03. un 14.03.2024.) tiešsaistē ZOOM.
-Praktiskās nodarbības (21.03.2024.) Cēsīs, Bērzaines ielā 5 un lopkopības saimniecībās Cēsu novadā - ZS "Caunītes" un SIA "Vienotnes".

Programmā:
-Eiropas Savienības Zaļā kursa prasības antimikrobiālās rezistences mazināšanai, LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām;
-Ēdināšana dzīvnieku imunitātes uzturēšanai un stiprināšanai dažādās vecuma, fizioloģiskā stāvokļa un ražības grupās;
-Datu uzskaites un pārraudzības datu nozīme ganāmpulka veselības pārvaldībā;
-Ganāmpulka veselības pārvaldība saimniecībās;
-Dzīvnieku audzēšana, turēšana, mītņošana un to nozīme dzīvnieku veselības un produktivitātes nodrošināšanā;
-Dzīvnieku signāli dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanai un atbildīgas antibiotiku lietošanas pieredze;
-Datu uzskaite saimniecībā;
-Dažāda vecuma dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas novērtējums saimniecībā.

Praktiskās nodarbības notiks izbraukumos lopkopības saimniecībās - ZS "Caunītes" un SIA "Vienotnes" Cēsu novadā
Par dalību mācībās tiks izsniegti apliecinājumi par 16 stundu mācību programmas apguvi.
Obligāts apmeklējums visās mācību dienās!

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.

Lai piedalītos mācībās, jāizpilda reģistrācijas veidlapa:
-elektroniski - https://forms.gle/E8LHe8pBKNdoNgK97
-vai rakstiski(reģistrācijas veidlapa pielikumā) un veidlapa jānosūta uz e-pastu dace.kalnina@llkc.lv vai gunda.kazerovska@llkc.lv

Plašāka informācija un pieteikšanās:
Dace Kalniņa, 28381477, dace.kalnina@llkc.lv
Gunda Kazerovska, 26360434, gunda.kazerovska@llkc.lv

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P21.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Gunda Kazerovska, 26360434, gunda.kazerovska@llkc.lv
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: