28.02-06.03.2024 | Mācības “Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana” (dārzeņi) | Tiešsaistē/Agrimatco/Bulduru tehnikums

Datums: 
28. Februāris, 2024 līdz 6. Marts, 2024

SIA LLKC Ogres birojs aicina uz 24h bezmaksas mācībām “Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana” (dārzeņi)

Programmā:
• Lauksaimniecības sistēmas. Normatīvo dokumentu prasības integrētā augu audzēšanas sistēmā
• Augsne un tās īpašības, augsnes piemērotība kultūraugu audzēšanai. Augsnes apstrādes veidi
• Augu maiņas plānošana, sēklas vai stādāmā materiāla nozīme, šķirņu izvēles nosacījumi
• Kaitīgo organismu monitorings un ierobežošana integrētajā augu aizsardzībā
• Augu nodrošināšana ar barības vielām, izmantojot integrētas audzēšanas metodes
• Ražas pirmapstrāde un uzglabāšana
• Augu maiņas sastādīšana integrētajā lauksaimniecībā
• Augsnes piemērotības noteikšana kultūraugu audzēšanai
• Kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju salīdzinājums un novērtējums integrētā audzēšanā

28. februārī 10.00-15:00 teorētiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā
29. februārī 10.00-15:00 teorētiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā
1. martā 10.00-13:00 praktiskās nodarbības SIA Agrimatco Latvia, Tīraines iela 5c, Rīgā
6. martā 10:00-16:30 praktiskās nodarbības Bulduru Tehnikumā, Viestura iela 6, Jūrmalā
Obligāti jāpiedalās visās mācību dienās!

Lektori:
• LLKC Ogres biroja augkopības konsultante Ieva Kamerāde Sniedze
• Biedrības “Latvijas dārznieks” eksperte, agronome, dārzeņkopības speciāliste ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi Mārīte Gailīte

Par dalību mācībās saņemsiet apliecinājumus ar norādītu apgūto stundu skaitu, kas tiks ņemtas vērā arī Agrovides pasākumu mācību stundu skaitā.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī visu minēto personu ģimenes locekļi, tāpat arī ganāmpulku īpašnieki.
Dalībnieku skaits ierobežots.

Pieteikšanās līdz 26. februārim, aizpildot reģistrācijas formu:
https://forms.gle/R6bSPXBwwFH92VDu8

Pieslēgšanās informācija tiešsaistes nodarbībām tiks nosūtīta īsi pirms pirmās mācību dienas uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi. Pieslēgšanās sākot no 09:40

Papildus informācijai un tehniskajam atbalstam:
elina.masteiko@llkc.lv, t.28331239

Mācību organizēšanu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, saskaņā ar līgumu starp LLKC un Lauku atbalsta dienestu nr. 10.2.1-2.36/23/P21 par mācību organizēšanu un īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. ‑2020. gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Elīna Masteiko elina.masteiko@llkc.lv 28331239
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
llkc05og04-m.pdf244.03 KB
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: