20.02.2024., 22.02.2024. I Daugavpils konsultāciju birojs I “Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (piena liellopi)"

Datums: 
20. Februāris, 2024 līdz 22. Februāris, 2024
Reģions: 
Vieta: 
Sēlijas 25

LLKC Daugavpils KB rīko 16h mācības “Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (piena liellopi)
Mācības norisināsies divas dienas KLĀTIENĒ:
20.02.2024 – plkst. 10:00-16:30. Klātienē. Daugavpilī, Sēlijas ielā 25, «Lauku centrs» ēkā, 3. stāvā.
22.02.2024 – plkst. 10:00-16.30. Saimniecībās Zs «Jaundzintari» Kalkūnes pag., Zs «Stārķi» Sventes pag.

OBLIGĀTI JĀPIEDALĀS ABAS DIENAS

*Mācības kvalifikācijas celšanai;
*Saimniecībām, kuras pieteikušās atbalsta intervencei «Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinoša lopkopība»;
*Piena lopu pārraugiem;
*Mākslīgās apsēklošanas tehniķiem.

Lektori: Anda Leikuma: LLKC Krāslavas KB Lopkopības konsultante;
Anita Miltiņa: LLKC Daugavpils KB Lopkopības konsultante.

Programmā:
*Eiropas Savienības regulas un direktīvas, LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām.
Dažādu lauksaimniecības dzīvnieku sugu audzēšana, turēšana atbilstoši labturības prasībām un nosacījumiem.
*Dzīvnieku ēdināšana un barības devu sastādīšana atbilstoši labturības prasībām.
*Mītņu iekārtojums un aprīkojums, to nozīme dzīvnieku veselības un produktivitātes nodrošināšanā/uzturēšanā
*Dzīvnieku signāli mikroklimata un dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanai
*Dažāda vecuma dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas novērtējums saimniecībā.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī visu minēto personu ģimenes locekļi vai ganāmpulku īpašnieki, mākslīgās apsēklošanas tehniķi.

Vietu skaits ierobežots.
OBLIGĀTA iepriekšēja pieteikšanās līdz 14.02.2024.
e-pasts: elvira.sokolova@llkc.lv
tālr: 25964228

Mācību organizēšanu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, saskaņā ar līgumu starp LLKC un Lauku atbalsta dienestu nr. 10.2.1-2.36/23/P21 par mācību organizēšanu un īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. ‑2020. gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, filmēšana video un audio ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija:
Elvīra Sokolova, 25964228, elvira.sokolova@llkc.lv
Pielikums:

Kontaktinformācija: 
Sēlijas 25, Daugavpils konsultāciju birojs, 65422332, 25964228
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: