15., 21., 27.02.| Tukums| Mācības "Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (dārzeņi)"

Datums: 
15. Februāris, 2024
Reģions: 
Vieta: 
Tukuma konsultāciju birojs

SIA “LLKC” Tukuma konsultāciju birojs aicina lauksaimniekus uz ES apmaksātām mācībām “Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana” (dārzeņi).
Mācību norise: 15.02., 21.02., 27.02.2024. – Tukuma konsultāciju birojā, Ed. Veidenbauma ielā 9, Tukumā

Kopējais mācību ilgums: 24 akadēmiskās stundas.
Lektori: Marija Gailīte, Ieva Kamerāde Sniedze
Mācībās jāpiedalās visas mācību dienas!
Pieteikšanās saite: https://forms.gle/TMb3r7wQBVQv7tUA9

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.
Dalībnieku skaits ierobežots!
Par dalību mācībās tiks izsniegti apliecinājumi.
Informācija:
sarma.rotberga@llkc.lv, t. 28381255

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P21.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
T. 28381255-Sarma Rotberga
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: