Cēsis | 07.,09.,12. 02.2024. | Tiešsaistē ZOOM | Mācības "Klimatam un videi draudzīga saimniekošana. Emisijas mazinošie pasākumi saimniecībās "

Datums: 
7. Februāris, 2024 līdz 12. Februāris, 2024
Reģions: 
Vieta: 
Cēsis

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina uz 16 stundu bezmaksas mācībām "Klimatam un videi draudzīga saimniekošana. Emisijas mazinošie pasākumi saimniecībās (augkopība un lopkopība) ".
Mācības notiks š.g. 07., 09., un 12. februārī.
Mācību norises vieta: Teorētiskās nodarbības tiešsaistē ZOOM, praktiskās nodarbības Cēsīs, Bērzaines ielā 5 un lopkopības saimniecībās Cēsu novadā

Programmā:
-Emisijas un klimata izmaiņas. Galvenie emisiju avoti lauksaimnieciskajā ražošanā (SEG un amonjaka);
-Oglekli piesaistošie un bioloģisko daudzveidību veicinošie pasākumi;
-Izmaksu efektīvie SEG emisiju samazināšanas pasākumi;
-Izmaksu efektīvie amonjaka emisiju mazināšanas pasākumi;
-Izmaksu efektīvie SEG emisiju samazināšanas pasākumi;
-SEG emisiju samazināšanas uz produkcijas vienību aprēķināšana un novērtēšana saimniecībā. SEG emisiju pasākumu novērtēšana saimniecībā;
-Amonjaka emisiju pasākumu ieviešanas saimniecībā novērtēšana. Oglekli piesaistošo aktivitāšu praktiskie piemēri saimniecībā.

Praktiskās nodarbības notiks izbraukumos lopkopības saimniecībās.
Par dalību mācībās tiks izsniegti apliecinājumi par 16 stundu mācību programmas apguvi.
Obligāts apmeklējums visās mācību dienās!

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.

Lai piedalītos mācībās, jāizpilda reģistrācijas veidlapa:
-elektroniski https://forms.gle/XPJGL32wdLYSJKxw7
-vai rakstiski(pielikumā) un jānosūta uz e-pastu dace.kalnina@llkc.lv vai gunda.kazerovska@llkc.lv

Plašāka informācija un pieteikšanās:
Dace Kalniņa, 28381477, dace.kalnina@llkc.lv
Gunda Kazerovska, 26360434, gunda.kazerovska@llkc.lv

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P21.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Dace Kalniņa, mob. 28381477, dace.kalnina@llkc.lv
Pielikums: 
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: