01-02.02.2024 | mācības “Digitālie risinājumi lauksaimniecības produkcijas ražošanā” (augkopība)

Datums: 
1. Februāris, 2024 līdz 2. Februāris, 2024

MĀCĪBAS ATCELTAS!!!

SIA LLKC Ogres birojs aicina uz 16h mācībām “Digitālie risinājumi lauksaimniecības produkcijas ražošanā” (augkopība)

Programmā:
• Saimniecību pārvaldības sistēmas, lauksaimniecības datu bāzes
• Precīzo tehnoloģiju pielietošana augkopības produkcijas ražošanā
• Satelītdatu un sensoru izmantošanas iespējas kultūraugu audzēšanā
• Lēmumu atbalsta sistēmas augkopības produkcijas ražošanā
• Digitālo rīku pielietošanas iespēju novērtējums uzņēmuma augkopības procesos
• Precīzo tehnoloģiju pielietošanas salīdzinājums augkopībā
• Precīzo tehnoloģiju risinājumi augkopībā

1. februārī 10.00-16:30 teorētiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā
2. februārī 09:00-16:45 praktiskās nodarbības SIA “Ogres piens”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā un SIA “DOJUS Latvija”, Ķekavas novadā
Obligāti jāpiedalās abās mācību dienās!

Lektori:
• LLKC Ogres biroja augkopības konsultante Ieva Kamerāde Sniedze
• Agricon/SIA Precision Farming Pārdošanas vadītājs Baltijas valstīs Gatis Bērziņš
• Agricon/SIA Precision Farming agronome Ilona Vīnkalne

LĪDZMAKSĀJUMS (par abām mācību dienām):
• 28,31-EUR (t.sk. PVN) mazajām saimniecībām ar apgrozījumu līdz 15 000,-EUR vai meža zemes platību līdz 50ha
• 141,57-EUR (t.sk. PVN) lielajām saimniecībām
(iekļautas mācības, praktiskās nodarbības un ēdināšana klātienes apmeklējumu dienā)

Par dalību mācības saņemsiet apliecinājumu ar norādītu apgūto stundu skaitu, kas tiks ņemtas vērā arī Agrovides pasākumu mācību stundu skaitā.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī visu minēto personu ģimenes locekļi, vai ganāmpulku īpašnieki.

Pieteikšanās līdz 30. janvārim, aizpildot reģistrācijas formu:
https://forms.gle/cGJXZxoge1omCzpC8

Pieslēgšanās informācija tiešsaistes nodarbībām un rēķins tiks nosūtīti īsi pirms pirmās mācību dienas uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi. Pieslēgšanās sākot no 09:40

Papildus informācijai un tehniskajam atbalstam:
elina.masteiko@llkc.lv
28331239

Mācību organizēšanu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, saskaņā ar līgumu starp LLKC un Lauku atbalsta dienestu nr. 10.2.1-2.36/23/P21 par mācību organizēšanu un īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. ‑2020. gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Elīna Masteiko elina.masteiko@llkc.lv 28331239
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
llkc20og03-m.pdf236.26 KB
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: