Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālajā struktūrvienība uzņem audzēkņus 2 gadu neklātienes programmā LAUKSAIMNIECĪBAS MEHANIZĀCIJAS TEHNIĶIS (pieteikšanās līdz 17.oktobrim)

Datums: 
4. Oktobris, 2023 līdz 17. Oktobris, 2023
Vieta: 
Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālajā struktūrvienība

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālajā struktūrvienība uzņem audzēkņus 2 gadu neklātienes programmā LAUKSAIMNIECĪBAS MEHANIZĀCIJAS TEHNIĶIS.

Mācību veids: Neklātiene
Iegūstamā kvalifikācija: LAUKSAIMNIECĪBAS MEHANIZĀCIJAS TEHNIĶIS (4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis)
Mācību ilgums: 2 gadi, nepieciešama vidējā izglītība.
Maksa: 750€ gadā.

Mācību norise:
Mācības notiek katru otro piektdienu (plkst. 9.30–17.30) un sestdienu (plkst. 9.00–17.00).
1. mācību gads: mācību sākums oktobra beigās, noslēgums aprīļa beigās;
2. mācību gads: mācību sākums oktobra beigās, no marta sākuma 11 nedēļas Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa kvalifikācijas prakse saimniecībās vai uzņēmumos, mācību turpinājums no maija beigām, noslēgums jūnija beigās. Izglītības programma ir lauksaimnieciskās izglītības programma ar nepieciešamo lauksaimniecības mācības priekšmetu stundu skaitu, lai varētu pretendēt uz Eiropas Savienības fondu piesaisti.

Modulārās izglītības programmas mācību kursi:
Lauksaimniecības pamatprocesi; Augsnes īpašības, apstrāde un ielabošana; Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana; Lauksaimniecības mehanizācijas pamati; Atslēdznieka darbi; Demontāža un montāža; Mehanizēta lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana un kopšana; Augu aizsardzība; Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu ekspluatācija; Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu tehniskā apkope; Mehanizēta kultūraugu audzēšana un glabāšana; Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektu novēršana; Darba plānošana un organizēšana; Sabiedrības un cilvēka drošība; Sociālās un pilsoniskās prasmes; Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; Valodas; Kultūras izpratne un izpausmes.

Kvalifikācijas prakse: Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa prakse – 11 nedēļas 2. kursā lauksaimniecības uzņēmumos, tehniskā servisa uzņēmumos. Noslēguma pārbaudījums: kvalifikācijas eksāmens.

Līdz mācību kursa "Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa prakse" uzsākšanai individuāli jāiegūst B kategorijas auto vadīšanas apliecība un TR2 kategorijas traktortehnikas vadīšanas apliecība. Mācību maksa jānomaksā uz katra semestra sākumu (4 maksājumi).

Iesniedzamie dokumenti:
- Vidējo izglītību apliecinošs dokuments un sekmju izraksts;
- iesniegums,
- 2 fotokartiņas (3X4)

Iesniegumus mācībām pieņemam līdz 17.oktobrim.

Dokumentus jāiesniedz klātienē tehnikuma Mācību daļā Cīravā, Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā Cīravas teritoriālā struktūrvienībā vai, nosūtot iesniegumu uz e-pastu: info.cirava@kandavastehnikums.lv.

Tālrunis uzziņām: struktūrvienības vadītāja Ligita Norenberga 29448253, lietvedība: 20388984.

Kontaktinformācija: 
Struktūrvienības vadītāja Ligita Norenberga 29448253, lietvedība: 20388984
Reģions filtram: