14-27.09.2023 | mācības “Klimata pārmaiņu un Eiropas Zaļā kursa ietekme uz integrēto augļkopību Latvijā” | Cēsis un Igaunija

Datums: 
14. Septembris, 2023 līdz 29. Septembris, 2023

Biedrība “Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera” izsludina pieteikšanos mācību kursam “Klimata pārmaiņu un Eiropas Zaļā kursa ietekme uz integrēto augļkopību Latvijā (t.sk. augu aizsardzības līdzekļu izmantošana, kooperācijas iespējas, viedā un videi draudzīgā saimniekošana)” Vidzemes plānošanas reģionā.

KAD? KUR?
14. septembrī Teorētiskās nodarbības - Hotel Cēsis, Vienības laukums 1, Cēsis
21. septembrī Teorētiskās nodarbības - Hotel Cēsis, Vienības laukums 1, Cēsis
27-29. septembrī Praktiskās nodarbības, apmeklējot augļkopības saimniecības Igaunijā – izbraukšana ar autobusu no Rīgas 27.09.2023 no rīta, atgriešanās Rīgā 30.09.2023 vakarā
(obligāti jāpiedalās visās mācību dienās)

Programmā:
• Zaļā kursa prasības augļkopības nozarei;
• Integrētā augu aizsardzība – videi draudzīgas saimniekošanas pamats;
• Augu aizsardzības metodes integrētajā augļkopībā;
• Klimata pārmaiņu un citu faktoru ietekme uz kaitīgo organismu izplatību augļu dārzos, šobrīd ekonomiski nozīmīgākie kaitīgie organismi un fizioloģiskie bojājumi ābeļu stādījumos;
• Profilaktiskie paņēmieni kaitīgo organismu ierobežošanai augļu dārzos;
• Zaļā kursa ietekme uz augu aizsardzības līdzekļu izvēli un to pamatota izmantošana ābeļu stādījumos kaitīgo organismu ierobežošanai;
• Kas ir kooperatīvs? Kāpēc veidojas kooperatīvi?
• Kādi ir kooperatīvu veidi? Kas jāņem vērā? Kooperatīvu biedri, to lomas, pienākumi;
• Lauksaimniecības struktūra Igaunijā un augļu audzēšanas vieta Igaunijas lauksaimniecības nozarē;
• Igaunijas saimniecību darbība, augļaugu sortiments, saimniecībās pielietotās tehnoloģijas, augļu pārstrāde un realizācijas kanāli. Kooperācija un eksports.

Lektori:
Regīna Rancāne - Mg. agr., Augu aizsardzības zinātniskā institūta “Agrihorts” pētnieks
Anitra Karolīna Lestlande - Valsts augu aizsardzības dienesta Integrētās augu aizsardzības daļas vadītāja
Liene Feldmane – SIA LLKC Valsts Lauku tīkla Sekretariāta lauku attīstības eksperte

Dalībnieku skaits ierobežots.
Par dalību mācībās saņemsiet apliecinājumu ar apgūtajām tēmām un stundu skaitu.

BEZMAKSAS MĀCĪBAS
(iekļautas teorētiskās nodarbības, praktiskās nodarbības Igaunijā, transports uz Igauniju, naktsmītnes ārvalstīs un ēdināšana mācību dienās)

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs, kā arī ģimenes locekļi.

Pieteikšanās līdz 11. septembrim, aizpildot reģistrācijas formu https://forms.gle/uchQ5ryQ3i6FCbnY8
Papildu informācija: info@agrichamber.lv

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P17. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.
MĀCĪBĀS NEDRĪKST PIEDALĪTIES PERSONAS, KURĀM NOTEIKTA PAŠIZOLĀCIJA, MĀJAS KARANTĪNA VAI STINGRĀ IZOLĀCIJA, KĀ ARĪ PERSONAS, KURĀM IR ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES.

Kontaktinformācija: 
info@agrichamber.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
llmzk23e02.pdf294.11 KB
Reģions filtram: