18.-20.10.2022, Dienvidkurzemes novads | Bezmaksas apmācības "Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (gaļas un piena lopkopība)" (24 stundas)

Datums: 
18. Oktobris, 2022 līdz 20. Oktobris, 2022
Vieta: 
LLKC Liepājas birojs

LLKC Liepājas birojs piedāvā bezmaksas klātienes apmācības piena un gaļas lopkopībā strādājošajiem.
Apmācības tiek īstenotas Lauku attīstības programmas ietvaros un iekļauj gan teorētiskās, gan praktiskās stundas, kas nozīmē aktīvu mācību dalībnieku līdzdalību.

MĀCĪBU TĒMA: Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās.

MĀCĪBU DATUMI: 2022. gada 18., 19. un 20. oktobris.

MĀCĪBU NORISES VIETAS:
& LLKC Liepājas birojs, Bāriņu iela 15, Liepāja.
& piena lopkopības saimniecība SIA “Brāļi” (Brāļi, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads).
& bioloģiskā gaļas šķirņu liellopu audzēšanas un pārstrādes uzņēmums SIA “Rukši” (Malki, Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads) - www.ruksi.lv

MĀCĪBU TEMATIKA (3 mācību dienas; 24 stundas ):
& Eiropas Savienības regulas un direktīvas, LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām.
& Dažādu lauksaimniecības dzīvnieku sugu turēšanas veidi atbilstoši labturības prasībām un nosacījumiem.
& Dzīvnieku ēdināšana un barības devu sastādīšana atbilstoši labturības prasībām.
& Mītņu iekārtojums/aprīkojums, to nozīme dzīvnieku veselības un produktivitātes nodrošināšanā/uzturēšanā.
& Dzīvnieku signāli mikroklimata un dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanai.
& Dažāda vecuma dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas novērtējums saimniecībā.
& Dzīvnieku barības devu sastāva analīze saimniecības apstākļos.
& Labturības apstākļu novērtēšana saimniecībā.

MĀCĪBU LEKTORI:
& Laila Plīta, LLKC Lopkopības konsultante.
& Silvija Dreijere, LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja un lopkopības konsultante.

MĀCĪBU MĒRĶAUDITORIJA: lauksaimniecībā nodarbinātie, saimniecību īpašnieki, ģimenes locekļi, darbinieki, ganāmpulku īpašnieki un citi nozarē iesaistītie, kas var apliecināt iesaisti lauksaimniecības, mežkopības un pārtikas ražošanas nozarē.

Pieteikšanās aizpildot elektronisku pieteikuma anketu saitē - https://forms.gle/89mPo4T5Ee9r63en9 vai zvanot pa tālr. 27843096.

* Pēc pieteikuma saņemšanas ar katru mācību dalībnieku personiski sazināsimies un apstiprināsim iespēju piedalīties apmācībās.

DALĪBNIEKU SKAITS IR IEROBEŽOTS!

KONTAKTI: Aleksejs Kačanovs (tālr. 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv).

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44

Atbalsta: ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA un LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Informējam, ka pasākuma laikā iespējama fotografēšana, filmēšana, audio un video ierakstu veikšana.

Kontaktinformācija: 
Aleksejs Kačanovs (tālr. 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv)
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: