Cēsis | 07.09.22-22.09.22 | LAP mācības "Integrētā augu audzēšana (augļkopība)"

Datums: 
7. Septembris, 2022 līdz 22. Septembris, 2022
Reģions: 
Vieta: 
Cēsis

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina uz 32 stundu bezmaksas mācībām "Integrētā augu audzēšana (augļkopība)".

Mācības notiks četras dienas - 07., 14., 20. un 22. septembrī.
Mācību norises vieta - Cēsīs, Bērzaines ielā 5, bet praktiskās nodarbības notiks dažādās augļkopības saimniecībās (ZS "Abullāči", ZS "Jaunbrēmeles", ZS "Baiciems" u.c.).

Mācību programmā:
-Augsne un tās īpašības, augsnes piemērotība kultūraugu audzēšanai
-Augsnes apstrāde un sagatavošana augļu dārza ierīkošanai
-Stādu kvalitāte
-Augu mēslošana integrētajā augļkopībā
-Augu mēslošanas plānošana, mēslojumu veidi un lietošana
-Kaitīgie organismi augļkopībā, kaitīgo organismu ierobežošana, augu aizsardzība
-Ražojoša un veselīga augļu dārza kopšana
-Šķirņu izvēle u.c.
Lektore: Valentīna Pole, Agronomijas zinātņu doktore

Mācībām obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 1. septembrim.

*Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks, vai tiesiskais vadītājs.

Pieteikšanās/informācija:
26360434, gunda.kazerovska@llkc.lv
28381477, dace.kalnina@llkc.lv

Uz praktiskajām nodarbībām saimniecībās tiks nodrošināts kopīgs autobuss.
Mācību noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegts apliecinājums par mācību kursa apguvi.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44 . Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Kontaktinformācija: 
Dace Kalniņa, 28381477, dace.kalnina@llkc.lv
Pielikums: 
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: