Cēsis | ATCELTAS Mācības Truškopībā | Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas lopkopības produkcijas ražošana (specializācija truškopība)

Datums: 
15. Marts, 2022 līdz 17. Marts, 2022
Reģions: 
Vieta: 
Cēsis

!!!Mācības ATCELTAS!!!

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina uz mācībām "Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas lopkopības produkcijas ražošana (specializācija truškopība)".

Mācības notiks 15. un 17. martā, KLĀTIENĒ, Cēsīs, Bērzaines ielā 5 (1. stāva zālē).
Mācības notiks klātienē, uzrādot derīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar personu apliecinošu dokumentu.
*Ja mācības nebūs iespējams rīkot klātienē, tad notiks tiešsaistes nodarbības ZOOM platformā.

PROGRAMMĀ:
-Dzīvnieku audzēšana un turēšana kvalitatīvas produkcijas ieguvei (profilakse, slimības)
-Produkcijas kvalitātes rādītāji un tos ietekmējošie faktori (trušu audzēšana Latvijā, likumdošana, labturība)
-Dzīvnieku ēdināšanas pamatprincipi un barības veidu nozīme dzīvnieku ēdināšanā
-Ražošanas izmaksu aprēķināšana saimniecībās (ekonomiskais izdevīgums/izdevumi)
-Lopbarības kvalitātes novērtēšana
-Trušu audzēšanas saimniecību apmeklējums, saimniecību praktiskā pieredze

LEKTORI:
-Dzintra Lezdiņa, „Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācija” ciltsdarba speciāliste
-Andra Seredina, veterinārārste

LĪDZMAKSĀJUMS ( par abām mācību dienām ):
• 30,25 EUR (t.sk. PVN) mazajām saimniecībām ar apgrozījumu līdz 15 000 EUR pēdējā noslēgtajā gadā VAI meža zemes platību līdz 50ha
• 50,-EUR (t.sk. PVN) saimniecībām, ar apgrozījumu virs 15 000 EUR pēdējā noslēgtajā gadā
Ja saimniecībai nav bijuši ieņēmumi, tad tiek piemērota mācību maksa 50,- EUR (t.sk.PVN)

Par dalību mācības saņemsiet apliecinājumu ar norādītu apgūto stundu skaitu.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks, vai tiesiskais vadītājs.

Pieteikšanās mācībām līdz 10. martam
Grupā dalībnieku skaits ierobežots.

PIETEIKŠANĀS:
Lai pieteiktos mācībām jāizpilda dalībnieka reģistrācijas anketa, kas pievienota pielikumā, jāparaksta un jāatsūta uz e-pastu gunda.kazerovska@llkc.lv vai dace.kalnina@llkc.lv.
E-pastā jānorāda arī rēķina rekvizīti.
Ja ir jautājumi vai neskaidrības anketas aizpildīšanā rakstīt vai zvanīt:
gunda.kazerovska@llkc.lv, mob. 26360434 vai
dace.kalnina@llkc.lv, mob. 28381477

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Dace Kalniņa, 28381477, dace.kalnina@llkc.lv
Pielikums: 
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: