Tiešsaistē ZOOM | Mācības "Netradicionālo augu audzēšana"

Pieteikties šeit

+371
Datums: 
11. Februāris, 2022 līdz 18. Februāris, 2022
Reģions: 
Vieta: 
Tiešsaistē ZOOM

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina uz 16 stundu mācībām “NETRADICIONĀLO AUGU AUDZĒŠANA” (plūškoki, korintes, sausserži, pīlādži, irbenes, aronijas, krūmcidonijas)

Mācības notiks tiešsaistē ZOOM platformā:
11. februārī no plkst. 10.00 – 14.10
15. februārī no plkst. 10.00 – 14.10
18. februārī no plkst. 09.00 – 14.00

Programmā:
-Netradicionālās augkopības jomas, to raksturojums, piemērotība Latvijas apstākļiem
-Netradicionālo augu audzēšanas pamatprincipi - vietas izvēle, augsnes īpašības, stādīšana, kopšana, mēslošana, augu pavairošana un augu aizsardzība
-Netradicionālo augu dažāds saimnieciskais pielietojums un vides prasību ievērošana augu audzēšanā
Lektore: Aija Kaškure, Dendroloģe

-Audzēšanas faktoru izvērtējums. Augsnes analīzes – kāpēc veikt, kā izmantot un kā pareizi sastādīt mēslošanas plānu
Lektors: Valters Dambe, Agronoms, LLKC Cēsu biroja augkopības konsultants

-Netradicionālo augu pārstrādes iespējas, kvalitatīvas produkcijas ražošana (produkti, tehnoloģijas, inovācijas )
-Ražošanas un pārstrādes ekonomiskā efektivitāte, netradicionālo augu pārstrādes potenciāls
Lektore: Dalija Segliņa, Dārzkopības institūta vadošā pētniece

LĪDZMAKSĀJUMS ( par visām mācību dienām ):
• 30,25 EUR (t.sk. PVN) mazajām saimniecībām ar apgrozījumu līdz 15 000 EUR vai meža zemes platību līdz 50ha
• 50,-EUR (t.sk. PVN) saimniecībām, ar apgrozījumu virs 15 000 EUR

Par dalību mācības saņemsiet apliecinājumu ar norādītu apgūto stundu skaitu.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks, vai tiesiskais vadītājs.

Pieteikšanās mācībām līdz 5. februārim.
Grupā dalībnieku skaits ierobežots.

Lai pieteiktos mācībām jāizpilda dalībnieka reģistrācijas anketa, kas pievienota pielikumā, jāparaksta un jāatsūta uz e-pastu gunda.kazerovska@llkc.lv vai dace.kalnina@llkc.lv.
E-pastā jānorāda arī rēķina rekvizīti.
Ja ir jautājumi vai neskaidrības anketas aizpildīšanā rakstīt vai zvanīt:
gunda.kazerovska@llkc.lv, mob. 26360434 vai
dace.kalnina@llkc.lv, mob. 28381477

Pieslēgšanās informācija tiešsaistes nodarbībām tiks nosūtīta īsi pirms pirmās mācību dienas uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Gunda Kazerovska, 26360434, gunda.kazerovska@llkc.lv
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: