01-09.07.2021, LLKC Liepāja | Bezmaksas mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana"

Pieteikties šeit

+371
Datums: 
1. Jūlijs, 2021 līdz 9. Jūlijs, 2021
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Liepāja (tiešsaistē un klātienē)

2021. gada 1., 2. un 9. jūlijā SIA LLKC Liepājas birojs piedāvā apmācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana" (2. MĀCĪBU GRUPA).

APMĀCĪBU DATUMI:
* 1. un 2. jūlijs - tiešsaistes teorētiskās apmācības (ZOOM vidē).
* 9. jūlijs - klātienes praktiskās apmācības Dienvidkurzemes novadā. Mācību norises vieta tiks precizēta.

Mācībās jāpiedalās visas mācību dienas!!!
!!! Apmācības notiek, ievērojot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Mācību laikā var tikt prasīts apliecinājums par vakcināciju, pārslimošanu un negatīvs testēšanas sertifikāts.

LEKTORE: LINDA UZULE, Dabas aizsardzības pārvaldes eksperte.

MĀCĪBU TĒMAS:
* Jēdziens par bioloģiski vērtīgiem zālājiem un to nozīme. Bioloģiski vērtīgo zālāju iedalījums.
* Bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana. Raksturīgās sugas un indikatorsugas.
* Bioloģiski vērtīgo zālāju saglabāšanas iespējas.
* Eiropas Savienības aizsargājamie zālāji, raksturojums.
* Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošana, BDUZ aktivitātes atbalsta nosacījumi.
* Bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana. Indikatorsugas.
* Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas iespējas.
* Individuāla „Saimniecības zālāju apsaimniekošanas plāna” sagatavošana, kas ietver optimālu Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu apsaimniekošanas nosacījumus saskaņā ar to apsaimniekošanas vadlīnijām.

MĀCĪBU DALĪBNIEKI:
Mācības ir nepieciešamas un tajās var piedalities tikai tie lauksaimnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014.–2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” un kas ir uzņēmušies saistības par ES nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1., 2., 3. vai 4. zālāju ražības klase).

Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots.

PIETEIKŠANĀS UN PAPILDUS INFORMĀCIJA:
Pieteikties uz Liepājas pusē plānotām apmācībām ir iespējams, aizpildot pieteikuma veidlapu šeit vai personiski sazinoties ar Alekseju Kačanovu (tālr.: 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv).

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD131118/P44. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio, video ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Aleksejs Kačanovs (tālr. 27843096; e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv)
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: