ATCELTS | SALDUS | AAL lietošanas iekārtu sagatavošana darbam un ekspluatācijai

Datums: 
2. Aprīlis, 2020 līdz 7. Aprīlis, 2020
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Saldus KB

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt mācības "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu sagatavošana darbam un ekspluatācijai atbilstoši labai lauksaimniecības praksei".

DATUMI: 02., 07.aprīlis
ILGUMS: 16 akadēmiskās stundas
VIETA: LLKC Saldus konsultāciju birojs un SIA "Druvas Unguri"
LEKTORI: Vita Cielava un Jānis Kažotnieks
MAKSA (par mācībām):
- 25.00 eiro (saimniecībām, kurām pēdējā noslēgtā gadā apgrozījums ir bijis līdz 15 000 eiro VAI īpašumā ir mežs līdz 50 ha)
- 50.00 eiro (tām, kurām > 15 000 eiro)

Mācību maksā tiek iekļauti lektora pakalpojumi, mācību materiāli, kafijas pauzes, pusdienas.

IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA! Pieteikšanās līdz 01.aprīlim. Dalībnieku skaits mācībās ir ierobežots.

Lai pieteiktos mācībām, ir jāpierāda iesaiste lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai pārtikas nozarē (to pierādīt var, ja tiek saņemti platībmaksajumi, ir zeme/ mežs, ir darba līgumus u.c.)
Mācībās var piedalīties arī ģimenes locekļi.

Mācību noslēgumā tiek izsniegts apliecinājums.

Sīkāka informācija zvanot vai rakstot e-pastu.

Kontaktinformācijai: Signe Bumbiere, mob.tālr. 25494380, e-pasts: signe.bumbiere@llkc.lv

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44.

Atbalsta ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA un LAUKU ATBALSTA DIENESTS.

Kontaktinformācija: 
Signe Bumbiere, mob.tālr. 25494380, e-pasts: signe.bumbiere@llkc.lv
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: