ATCELTS! Mācības piena lopkopjiem, pārraugiem | BALVI | 24./26.marts

Pieteikties šeit

+371
Datums: 
24. Marts, 2020 līdz 26. Marts, 2020
Reģions: 
Vieta: 
SIA LLKC Balvu konsultāciju birojs 2.stāva zāle

Mācības piena lopkopjiem, pārraugiem BALVOS

LLKC Balvu konsultāciju birojs aicina interesentus apmeklēt maksas mācības “Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (lietpratējiem) (piena liellopi)”.

Datums un laiks:
24.martā un 26.martā no plkst. 10.00 – 16.30 (obligāta dalība abās mācību dienās)

Vieta:
Balvi, Brīvības iela 46a, 2.stāva zāle, LLKC Balvu konsultāciju birojs

Galvenās apmācību tēmas:
• Aktualitātes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanā un ciltsdarbā, dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā, olšūnu un embriju transplantācijā. Ciltsdarba programma.
• Ganāmpulku un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana un dzīvnieku apzīmēšana.
• Pārraudzības datu izmantošana saimniekošanas efektivitātes palielināšanai
• Dzīvnieku vērtēšanas priekšnosacījumi un rezultātu izmantošana ganāmpulka izkopšanā
• Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības un tās ietekme uz dzīvnieku veselību.
• Dzīvnieku turēšanas tehnoloģijas, barības līdzekļu kvalitātes vērtēšana saimniecībā dzīvnieku produktivitātes uzlabošanai.

Lektori:
ANITA MILTIŅA (LLKC lopkopības konsultante)
ILMĀRS GRUDULS (LLKC konsultants piena kvalitātes jautājumos)

Mācību maksa: 30.25 eiro (t. sk. PVN) - mazajām saimniecībām, kurām apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 15000 EUR.

Mācību noslēgumā iegūsiet apliecinājumu par 16 akadēmisko stundu mācību programmas apguvi.

Plašāka informācija un pieteikšanās:
Arita Boka, tālr. 28629188, e-pasts: arita.boka @llkc.lv

IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA! Pieteikšanās līdz 20.martam. Dalībnieku skaits mācībās ir ierobežots.

Piesakoties, jāaizpilda reģistrācijas anketa un mazajām saimniecībām, kuru apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā nepārsniedz 15000 EUR, jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par pēdējo noslēgto gadu.

*Atsauce uz MK noteikumiem nr. 705 - mazajām saimniecībām un mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 /euro/, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem – 90 procentu apmērā no atbalsta pretendenta piedāvātās mācību cenas.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44.
Atbalsta ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA un LAUKU ATBALSTA DIENESTS.

Kontaktinformācija: 
T. 28629188
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: