SALDUS | Mācības "Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana (aitu)"

Datums: 
20. Aprīlis, 2018 līdz 27. Aprīlis, 2018
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Saldus konsultāciju birojs

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt mācības “Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana (aitu)” (t.sk. skābbarības sagatavošanas nosacījumi, lopbarības ražošana un nosacījumi, barības devu sastādīšana).

Datumi:
• 20., 25., 27.aprīlis (obligāta dalība visās mācību dienās)

Laiks:
• 1.māc.d.: 10.00 – 17.00 (8 akadēmiskās stundas)
• 2.māc.d.: 10.00 – 16.15 (8 akadēmiskās stundas)
• 3.māc.d.: 10.00 – 17.00 (8 akadēmiskās stundas)

Vieta:
• Teorija un prakse: Saldus, Striķu iela 2, 2.stāvs, LLKC Saldus konsultāciju birojs
• Prakse: Z/S “Vārpas” (Saldus novads, Zvārdes pagasts)

Lektores:
• Profesore, Dr.agr. DAINA KAIRIŠA (Biedrības “Latvijas Aitu audzētāju asociācijas” sertificētā eksperte)
• Mg.agr. DACE BĀRZDIŅA (Biedrības “Latvijas Aitu audzētāju asociācijas” sertificētā eksperte)
• INESE MĀLA (Lopkopības konsultante)
• VITA CIELAVA (Augkopības konsultante)

Mācību tēmas:
• Barības vielu nozīme dzīvnieku ēdināšanā
• Barības līdzekļu nozīme un izvēle dzīvnieku ēdināšanai
• Barības līdzekļu novērtēšana pēc tajos esošajām barības vielām (sausna, enerģija, proteīns)
• Barības līdzekļu novērtēšana pēc tajos esošajām barības vielām (makro un mikroelementi, vitamīni)
• Kvalitatīvu zālaugu izvēle augstražīgu zelmeņu veidošanai
• Kvalitatīvu dažādu barības līdzekļu sagatavošanas nosacījumi (zālāju ierīkošana un izmantošana)
• Kvalitatīvu zālaugu izvēle augstražīgu zālāju zelmeņu veidošanai, zālāju mēslošana
• Zāles lopbarības (siens, skābsiens, skābbarība) kvalitātes novērtēšana
• Barības devu sastādīšanas teorētiskie principi
• Barības devu sastādīšana dažāda vecuma un izmantošanas virziena dzīvniekiem
• Sastādīto barības devu analīze
• Lopbarības vajadzība (daudzums) vasaras un ziemas sezonām

Sīkāka informācija zvanot vai rakstot e-pastu.
IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA! Pieteikšanās līdz 19.aprīlim. Dalībnieku skaits mācībās ir ierobežots!
Kontaktinformācija: Signe Bumbiere, mob.tālr. 25494380, e-pasts: signe.bumbiere@llkc.lv

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD030816/V35.
Atbalsta ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA un LAUKU ATBALSTA DIENESTS.

Uz tikšanos!

Kontaktinformācija: 
Signe Bumbiere, tālr.25494380, e-pasts: signe.bumbiere@llkc.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
mac.programma_llkc25sa08.doc243 KB
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: