Durbe | 7. marts - seminārs piena pārraugiem, mākslīgās apsēklošanas tehniķiem un ganāmpulku īpašniekiem

Datums: 
7. Marts, 2018
Reģions: 
Vieta: 
Durbe

Durbē notiks seminārs piena pārraugiem, mākslīgās apsēklošanas tehniķiem un ganāmpulku īpašniekiem, ko organizē akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija".

Seminārs notiks: 2018. gada 7. martā, plkst.11.00 – Durbē, Raiņa ielā 63a, Durbes novadā

Semināra tēmas:
@ Lauksaimniecības datu centra jaunumi:

* elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) - datu labošanas administrēšana, saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra jauno cenrādi.
* brīvprātīgi saistītais atbalsts ( BSA) – kas jānodrošina, ja tiek pieteikta fiziskā pārbaude saimniecībā uz vietas.
* pārraudzības datu uzskaites sistēma CILDA – 1. posms: sertificēto personu un mērinstrumentu reģistrēšanas kārtība.
* grozījumi liellopu bioprodukta apritē.

Lektore: Evija Skujiņa - Metodoloģijas departamenta direktore

@ “Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība”:
* Jaunās dzīvnieku audzēšanas regulas piemērošana piena šķirņu govju ierakstīšanai ciltsgrāmatā

Lektore: Baiba Čerņjuka – LŠDzAS ciltsdarba speciāliste.

@ Pārraudzības datu izmantošana ganāmpulka produktivitātes, ēdināšanas un veselības stāvokļa novērtēšanā: olbaltumvielas un tauku attiecības, urīnvielas rādītāju izmantošana ikdienas darbam ganāmpulkā.

Lektore: Liesma Vicinska – veterinārārste, ēdināšanas speciāliste.

Tēmu secība var tikt mainīta. Tiks izsniegta apliecība par semināra apmeklējumu.

Pieteikties uz semināru: Durbē līdz 28.februārim

Lūdzam uz kursiem pieteikties elektroniski, rakstot uz e-pastu : sigita.vaivare@kcmas.lv

Pieteikumā jānorāda:
* Dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, tālrunis, datums un semināra vieta.
* Maksātāja vārds uzvārds, personas kods, adrese, vai, ja maksātājs ir uzņēmums, tad – uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese.

Maksa 15.00 EUR (iesk.PVN), uz jūsu e-pastu tiks nosūtīts priekšapmaksas rēķins.

Sīkāku informāciju par kursu norisi, var saņemt zvanot Sigitai Vaivarei mob. 20223144 vai 29193946.

Kontaktinformācija: 
Sigita Vaivare (mob. 20223144, 29193946; e-pasts: sigita.vaivare@kcmas.lv)
Reģions filtram: