Liepājas pusē (NĪCĀ): mācības par ES nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanu

Datums: 
23. Maijs, 2017 līdz 29. Maijs, 2017
Reģions: 
Vieta: 
Nīca

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Liepājas birojs LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” (LAD Līguma nr. LAD030816/V35) ietvaros plāno apmācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana" (BDUZ).

Mācību dienas un laiki:
• 2017. gada 23. maijā plkst. 10:00 (līdz plkst. 16:30).
• 2017. gada 29. maijā plkst. 10:00 (līdz plkst. 16:30).

Mācību dalībniekam ir jāapmeklē ABAS PILNAS DIENAS!

Mācību pamatnorises vieta – Nīca, Nīcas novads. Praktiskas nodarbības notiks Grobiņas un Nīcas novadā.

Apmācību lektore: Rūta Sniedze – Kretalova (no Latvijas Dabas fonda).

Komplektējot grupu, tiek ņemts vērā, ka:
1. Priekšroka tiem, kam jau ir otrais saistību gads, t.i., gala termiņš Apliecinājuma iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā (LAD) ir 2017. gada 30. maijs.
2. Uz mācībām tiek ņemti tikai tie, kuriem zālājiem jau ir ES nozīmes zālāju biotopa zālāju ražības 1., 2., 3. vai 4. klase.
3. Iepriekš uzņemto saistību pārņēmēji, ņemot vērā 1. un 2. punktu.

Pieteikties var zvanot pa tālr. 27843096.

DALĪBNIEKU SKAITS IR IEROBEŽOTS!

Biotopu apsaimniekotāji, kuriem ir 0. zālāju ražības klase - šādas mācības nav nepieciešamas.
Ja zālāji tiek pārvērtēti, tad mācības būs jāiziet 2 gadu laikā pēc jaunā vērtējuma apstiprinājuma. Līdzīga situācija ir gadījumos, kad cilvēks piesakās uz BDUZ atbalstu pirmo reizi 2017. gadā – tādā gadījumā BDUZ apmācību dokuments obligāti būs jāiesniedz līdz 30.05.2019.

Ja būs nepieciešams, tad noteikti šādas apmācības tiks rīkotas atkārtoti.

Papildus informāciju par apmācībām var iegūt pie Alekseja Kačanova (tālr.: 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv).

-------------------------

Papildus informāciju par pasākumu "Agrovide un klimats" aktivitāte "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) 2017.g. ir pieejama LAD mājas lapā - http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksaj...(bduz)-2016-g-267

Kontaktinformācija: 
Aleksejs Kačanovs (tālr. 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv)
Reģions filtram: