Liepājā apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas OPERATORA APLIECĪBAS iegūšanai

Datums: 
3. Februāris, 2017
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Liepājas konsultāciju birojs

Izsakot pateicību visiem līdzšinējiem klientiem un sadarbības partneriem un novēlot panākumiem bagātu 2017. gadu, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas konsultāciju birojs uzsāk šo gadu, piedāvājot mācības augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (AAL).

2017. gada 3. februārī plkst. 9:00 Liepājā (Liepājas konsultāciju biroja telpās, Bāriņu iela 15 (2.stāvs), Liepāja)
pamatapmācību augu aizsardzības līdzekļu lietošanas OPERATORA APLIECĪBAS iegūšanai (5 stundas).

PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES. Ja rodas vajadzība pēc šādām apmācībām, lūdzam pieteikties pie augkopības konsultantes Vitas Cielavas (tālr.: 26514221; e-pasts: vita.cielava@llkc.lv) vai Alekseja Kačanova (tālr.: 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv).

Pieteikties, kā arī saņemt papildus informāciju un iesnieguma veidlapu var
LLKC Liepājas konsultāciju birojā tuvākā laikā, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros (LAD līguma nr. LAD030816/V35), tiek plānoti šādi apmācību kursi: “Augu aizsardzības līdzekļu pareiza, precīza un ekonomiska lietošana” (32 akadēmiskās stundas), “Bioloģiskā lauksaimniecība” (160 akadēmiskās stundas) un “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana” (16 akadēmiskās stundas).

Kontaktinformācija: 
Vita Cielava (tālr.: 26514221; e-pasts: vita.cielava@llkc.lv), Aleksejs Kačanovs (tālr.: 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv)
Reģions filtram: