Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem kas saistoši biškopjiem