Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem.

Datums: 
14. Novembris, 2014
Reģions: 
Vieta: 
Balvi

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Balvu nodaļa Balvos, Brīvības ielā 46a, 2.stāvā zālē
14. novembrī plkst. 10:00
rīko informatīvo semināru „Valsts un Eiropas Savienības atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos””

Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem.
.
Semināra tēmas:
- MK not. Nr. 600 par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”.
- MK not. Nr. 598 par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā.
- Atbalsta saņemšanas nosacījumi, pieteikšanās kārtība.
- Par vides aizsardzības prasībām lopu novietnēs un mēslu krātuvēs. Kontroļu veikšanas kārtība.
- Izziņas par minimālo vides aizsardzības prasību ievērošanu attiecībā uz lopkopības saimniecībām saņemšanas kārtība.
- Latvijas Attīstības finanšu institūcijas ALTUM valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbības attīstībai.

Seminārā piedalās lektori:
Marija Krēsliņa – Lauku atbalsta dienests ZA RLP, lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja
Visvaldis Noviks – Valsts vides dienests Rēzeknes RVP Piesārņojuma kontroles sektora
Dzirkstīte Gritāne - Valsts vides dienests Rēzeknes RVP Atļauju daļas vecākā eksperte
Līga Nagle – VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcija ALTUM” vecākā kredītprojektu vadītāja
Ivars Logins – SIA LLKC Balvu konsultāciju biroja vadītājs
Liene Ivanova – SIA LLKC Balvu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Kontakttālrunis informācijai: 29103683, 64521058

Pielikums: 
PielikumsIzmērs
programma_14112014_balvi_vlt.doc71 KB