30 akadēmisko stundu apmācību kurss „Integrētā graudaugu un rapša audzēšana” Preiļos

Datums: 
8. Jūlijs, 2014
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Preiļu konsultāciju birojs

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros tiek rīkots 30 akadēmisko stundu apmācību kurss „Integrētā graudaugu un rapša audzēšana” .
80 % no apmācību izmaksām tiek finansētas no ES ELFLA līdzekļiem, personas līdzfinansējums ir līdz 20% no kopējām izmaksām. Nodarbību sākums -08.jūlijā 2014.gada plkst.10.00 SIA LLKC Preiļu KB telpās- Raiņa bulvāris 21b, Preiļos.
Ar 2014. gada 01.janvāri stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2009/128/EK (2009.gada 21.oktobris), ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai:
- 14.pants “Integrētā augu aizsardzība”;
- III pielikums “Integrētās augu aizsardzība
vispārīgie principi.”
Visiem profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem jāievēro vispārīgie integrētās augu aizsardzības principi. Kursu tēmas:
1) ES un Latvijas likumdošana par integrēto augkopību. Nepieciešamā dokumentācija
2) Augu maiņa. Veģetācijas attīstības stadijas graudaugiem, rapsim.
3) Integrētā graudaugu un rapša mēslošana. Makro un mikroelementu mēslojums.
4) Labību un rapša slimību ierobežošana integrētajā augu aizsardzībā
5) Nezāļu ierobežošana labību un rapša integrētajā audzēšanā
6) Kaitēkļi (arī noliktavu kaitēkļi).
7) Augsne. Augsnes apstrādes tehnika un laukaugu audzēšana.
8) Atbalsta programmas un efektivitātes aprēķins labībām un rapsim.

Pieteikšanās un informācija par kursiem-25907315, 26329462- Inese Magdalenoka, LLKC Preiļu KB konsultants augkopībā

Kategorija: 
LLKC