Medus maisījuma ar paaugstinātu uzturvērtību un nemainīgu viskozitāti izstrāde

Vadošais partneris: SIA Meduspils - Jānis Vainovskis

Projekta sadarbības partneri:

  • Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
  • SIA Bizeco - Jānis Kronbergs,
  • Latvijas Biškopības biedrība - Rita Bartuševica
 
Šobrīd tirgū ir pieejami medus-augļu/ogu maisījumi, to pagatavošanas metodes ir dažādas un nav ņemta vērā medus aktīvo vielu ietekme uz augļos/ogās esošajām uzturvielām. Šie tirgū pieejamie produkti uzglabāšanas periodā maina savu konsistenci tos uzlglabājot pat vienmērīgā iztabas temperatūrā. Esošo maisījumu iepakojums un pielietojums patērētājiem un citiem pārtikas produktu ražotājiem ir ierobežots. Īstenojot projektu tiks izstrādāts jauns produkts - "Medus maisījums ar paaugstinātu uzturvērtību un nemainīgu viskozitāti". 
Jaunā produkta galvenās īpašības: 
1)maisījumā maksimāli saglabāsies tajā izmantoto sastāvdaļu uzturvērtība (medus, augļi/ogas); 
2) tam piemīt ērti lietojama un noturīga konsistence, piemērota arī "mīkstajiem" iepakojumiem visā tās glabāšanas periodā; 
3) maisījuma uzturvērtības un sensorās īpašības ir noturīgas glabāšanas periodā. 
Pateicoties uzturvērtības saglabāšanai produkts būs piemērots ikdienas patērētājam, kā arī patērētājiem ar paaugstinātu slodzi. Produkts ļaus paplašināt esošo medus lietotāju patēriņu un piesaistīt jaunus patērētājus pateicoties iespējai to pildīt "mīkstajos" iepakojumos, padarot šo produktu un tajā esošās sastāvdaļas patērētājam ērti lietojamas, piemēram lietojot produktu iepakojumā ar vienu devu. Projekta ietvaros tiks nodefinētas prasības medus un augļu-ogu ražotāju izejvielām, tādā veidā radot iespēju specializēties medus maisījumu izejvielu ražošanā un paaugstinot primārās ražošanas produktu pievienoto vērtību, savstarpēji ilgtspējīgi sadarboties, tai skaitā uzsākt jaunā produkta ražošanu (pilna cikla ražošana). Produkts vairos Latvijā iegūta medus pievienoto vērtību un nozares ilgtspēju ar tā atbilstību mūsdienu patērētāja ieradumiem un ātras aprites patērētāju preču (FMCG) tendencēm iepakojuma jomā.
 
Projekta īstenošanas periods: 2019. - 2021. gadam
 
Kopējās projekta izmaksas: 81 187,00 EUR
 
Projekta koordinators: Jānis Kronbergs, projektu vadītājs janis.kronbergs@bizeco.lv
 
Informāciju sagatavoja: Jānis Kronbergs, projektu vadītājs,  janis.kronbergs@bizeco.lv