Mārketinga koncepcija inovatīvās ražošanas līnijās gaiļu un dējējvistu nobarošanas perioda beigās

Vācija, Hesene

Sākuma datums – plānotais beigu datums: sākās 2016. gadā, beigsies 2018. gadā.

Pašreizējā situācija, kad bioloģiski audzētas vistas pēc to nobarošanas perioda tiek izmantotas kā industriāli audzētas nav pieņemama, jo visā savas dzīves laikā dējējvistas tiek audzētas ar augstu barības nodrošinājuma līmeni, izmantojot augstas kvalitātes bioloģisko barību. Neskatoties uz to, ka saskaņā ar šiem nosacījumiem, vistas olas un gaļas produkti ir augstas kvalitātes, pēc nobarošanas perioda beigām pārstrāde vairs nenotiek. Reģionāla mēroga tirdzniecība kā klasiskās zupas vistas (broileris) pārdošana nav ļoti pievilcīga, savukārt citas tirdzniecības iespējas tiek reti izmantotas. Turklāt vistu zupas tirgus cenas ir pārāk zemas un neļauj nodrošināt augstu produkta kvalitāti. Projekta ietvaros plānots atklāt novatoriskas produktu līnijas, kas atbilst mūsdienu gatavošanas prasībām un  augstākajiem kvalitātes standartiem. EIP darba grupas mērķis ir radīt reģionālu pievienotās vērtības ķēdi, kas visiem iesaistītajiem dalībniekiem radītu lielāku peļņu un nodrošinātu dējējvistu gaļas atzīšanu par augstas kvalitātes produktu visā reģionā. Tiklīdz tiks izveidota pastāvīga dējējvistu mārketinga koncepcija, produktu līnijas un mārketinga iespējas tiks paplašinātas arī attiecībā uz gaiļiem.

Plašāka informācija: http://ejuz.lv/fii