Liellopu nozare: cenas un patēriņš samazinās

Lielopu nozarē ražošanas izmaksas pieaug, bet cenas tirgū stāv uz vietas vai samazinās, līdz ar to samazinās ražošanas apjomi, secināts COPA–COGECA un EK rīkotajā darba grupā par liellopiem un teļiem. Tajā kā eksperts no Latvijas piedalījās Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas pārstāvis Dainis Rungulis.

Darba grupā secināts, ka ES vidēji par 4,5% ir samazinājies gan dzīvnieku skaits, gan gaļas ražošanas apjoms. Pērn liellopu gaļai turpinājies arī cenu kritums – vidēji par 2,1%, bet teļa gaļai pērn bija neiels cenas kāpums. Situāciju ES ietekmēja Krievijas un Turcijas tirgu aizvēršana importam no ES, vienlaikus pavērās eksporta iespējas uz Alžīriju, Šveici un citiem mazākiem eksporta tirgiem. ES liellopu gaļu ieved galvenokārt no Brazīlijas, Argentīnas, Urugvajas, ASV un Austrālijas. ES kopumā liellopu gaļu saražo mazāk nekā patērē.

Situācija liellopu gaļas tirgū dažādās ES valstīs pērn bija atšķirīga. Vācijā gaļas ražošanas apjomi samazinājušies par 6%, arī cenas ir zemākas nekā aizpērn. Holandē nozarē nav būtisku izmaiņu, lai gan vērojama tendence ražošanai un cenām samazināties. Itālijā liellopu gaļas cenas nemainās, bet palielinās ražošanas izmaksas un samazinās iekšējais patēriņš. Dānijā liellopu kaušana samazinājusies par 6%, cenas krītas, īpaši govīm. Par cenas un ražošanas apjomu samazināšanos ziņo arī Francija un Beļģija, savukārt nosacīti stabila situācija ir Skandināvijā, Austrijā un Čehijā.

Liellpu nozarei jārēķinās ar ES iecerēm jau šogad parakstīt brīvās tirdzniecības līgumu ar Kanādu, kas citstarp paredz Kanādai piešķirt apmēram 50 tūkstošus tonnu lielu liellopu gaļas eksporta kvotu uz ES. Līdzīga apjoma eksporta kvotu plānots piešķirt arī ASV, ar kuru plānots brīvās tirdzniecības līgumu parakstīt 2016. gadā. Šie līgumi radīs papildu spiedienu ES tirgū, un, visticamāk, cenu samazinājumu liellopu gaļai. ES neplāno atteikties no līgumiem un produktu importa kvotām, jo lauksaimniecība ir tikai neliela daļa, kas ietverta šajos līgumos. ES valstu pārstāvji darba grupā norādīja, ka nevajadzētu ziedot liellopu gaļas sektoru, lai sakārtotu citus jautājumus ar ASV un Kanādu. EK norāda, ka ES valstīm būtu jāceļ liellopu sektora konkurētspēja kopējā tirgū.

Pēc COPACOGECA ekspertu darba atskaitēm informāciju publicēšanai sagatavoja LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Tomsone

Ekspertu dalība pasākumā organizēta VLT aktivitātes ”Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros. Plašāk ar COPA–COGECA darba grupu ekspertu aktivitātēm iespējams iepazīties Valsts Lauku tīkla mājaslapā http://www.laukutikls.lv/copa_cogeca.

UZZIŅA

COPA ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1958. gadā. COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.