Jaunas tehnoloģijas izstrāde augu mēslošanas līdzekļu ražošanai no biogāzes ražotnes fermentācijas atliekām - digestāta un šķeldas koģenerācijas atliekām - koksnes pelniem

Lauku atbalsta dienests Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības pasākuma „Sadarbība” 16.1.ietvaros ir finansiāli atbalstījis sadarbības projekta Nr.19-00-A01612-000008 “Jaunas tehnoloģijas izstrāde augu mēslošanas līdzekļu ražošanai no biogāzes ražotnes fermentācijas atliekām- digestāta un šķeldas koģenerācijas atliekām- koksnes pelniemīstenošanu.

Projektu  īstenos 9 partneri :

 • -MZI Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
  -AS JP Ziedi
  -SIA Gren Latvija
  -SIA Pampāļi
  -ZS Irbenes
  -Latvijsa Valsts mežzinātnes institūts Silava
  -SIA Latvi Dan Agro
  -Vintera Jelgavas rajona zemnieku saimniecība "LĪGO"
  -SIA Dobeles Eko

Projektā tiks izstrādātas jaunas tehnoloģijas, lai ražotu augsnes auglību uzlabojošus produktus (mēslošanas līdzekļus) ar augstu pievienoto vērtību no ražošanas blakusproduktiem - digestātiem un koksnes pelniem.

Lai sasniegtu projektā plānoto mērķi, ir izvirzīti sekojoši uzdevumi:

 • Analizēt Latvijā ražoto dažādu digestātu sastāvu;
 • Noteikt Latvijā ražoto dažādo pelnu sastāvu;
 • Novērtēt dažādu digestāta un koksnes pelnu maisījumu ietekmi uz augu augšanu veģetācijas traukos;
 • Novērtēt dažādu digestāta un koksnes pelnu maisījumu ietekmi uz augu augšanu un produktivitāti lauka un meža apstākļos;
 • Izstrādāt tehnoloģisko ciklu konkurētspējīga produkta ražošanai;
 • Izpētīt izejvielu (digestāta un koksnes pelnu) proporcijas maiņas ietekmi uz ražošanas tehnoloģiju.

Projekta īstenošanas periods - 01.10.2019.-30.04.2023.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 439541.56

Kontakti informācijai: aleksandrs.adamovics@llu.lv ; ilze.vike@llu.lv

Informāciju sagatavoja:

Ilze Vīķe