Jaunas barības sastāvdaļas no Latvijas melnās kūdras – kālija humāta pārbaude slaucamo govju ēdināšanā

Projekta īstenošanas laiks: no 2020. gada aprīļa līdz 2023. gada jūnijam.

Sadarbības partneri:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, SIA “Holman” un zemnieku saimniecību “Dukāti”

Projekta mērķis ir pievienotās vērtības radīšana lauksaimniecības produkcijai, veicot jaunas bioloģiski aktīvas barības sastāvdaļas - kālija humāta - pārbaudi slaucamo govju ēdināšanā, izpētot jaunās barības sastāvdaļas ietekmi uz govju produktivitāti, piena kvalitāti, vielmaiņas statusu un atražošanas spējām. 

Sagaidāms, ka jaunās, bioloģiski aktīvās dzīvnieku barības sastāvdaļas - kālija humāta -  ieviešana praksē spētu sniegt vairākus ekonomiskos ieguvumus: produktivitātes palielināšanos, piena kvalitātes rādītāju uzlabošanos, samazinot ražošanas izmaksas, kā arī atražošanas spēju uzlabošanos.

Projekta īstenošanas izmaksas: 88954.72 eiro.

Kontaktpersona: Aira Nolberga-Trūpa, aigat@llu.lv

Informāciju sagatavoja: Ilze Vīķe