“Jauna dārzeņa – edamame audzēšanas tehnoloģijas izstrāde bioloģiskajā ražošanā”

Laika posmā no 2018. līdz 2021. gadam Dārzkopības institūts sadarbībā ar z/s “Atvases” un divām pašnodarbinātām personām bioloģiskās dārzeņu audzēšanas jomā – Māru Birznieci un Dzintaru Šmitu – īsteno projektu “Jauna dārzeņa  – edamame audzēšanas tehnoloģijas izstrāde bioloģiskajā  ražošanā”.

Tā kā šobrīd nav atrodama pilnīga informācija par edamames (dārzeņu sojas) audzēšanas tehnoloģiju bioloģiskā ražošanas sistēmā Latvijā, tiek īstenots projekts ar mērķi izstrādāt jauna, līdz šim Latvijā neaudzēta dārzeņa – edamames audzēšanas tehnoloģiju bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā, dažādojot pākšaugu sortimentu/daudzveidību gan pārtikā, gan augu sekā.

Projekta ietvaros plānoti šādi uzdevumi:

  1. Veikt edamames audzēšanas tehnoloģisko posmu optimizācijas pētījumus, lai noskaidrotu optimālāko edamames audzēšanas tehnoloģiju atklātā laukā;
  2. Edamames sēklaudzēšanas iespēju izpēte vietējā sēklu materiāla ieguvei;
  3. Noskaidrot edamames uzturvērtību un izstrādāt pirmapstrādes tehnoloģiju realizācijas perioda pagarināšanai;
  4. Veikt datu apkopojumu un analīzi, gatavot publikācijas, prezentēt rezultātus konferencēs;
  5. Pamatojoties uz pētījuma gaitā iegūtajiem rezultātiem, projekta noslēgumā sagatavot informāciju lauksaimniekiem, lai nodrošinātu pētījuma rezultātu praktisko izmantošanu.

Projekts “Jauna dārzeņa – edamame audzēšanas tehnoloģijas izstrāde bioloģiskajā ražošanā” notiek Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma ,,Sadarbība” 16.2. apakšpasākuma ,,Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” ietvaros.

Projekta rezultāti tiks publicēti projekta beigu posmā. Informācija par projekta gaitu un lauka dienām tiks publicēta EIP tīkla kontaktpunkta mājaslapā www.laukutikls.lv un Dārzkopības institūta mājaslapā:  http://www.darzkopibasinstituts.lv/lv/projekti

Finansējuma apjoms:87894,62 eiro (visā periodā visiem partneriem).

Finansējuma avots: ELFLA.

Sagatavoja Dr. agr. Līga Lepse,

Agrotehnisko pētījumu un šķirņu izvērtēšanas nodaļas, Ģenētikas un biotehnoloģiju nodaļas, Zinātniskā padomes vadošā pētniece