Inovatīvu risinājumu izpēte un jaunu metožu izstrāde efektivitātes un kvalitātes veicināšanai Latvijas siltumnīcu sektorā [IRIS]

Projekta informācija:
Siltumnīcās notiekošie procesi ir ļoti sarežģīti un savstarpēji saistīti, kas atkarīgi no tajās audzējamām kultūraugiem, to šķirnes īpatnībām, iekšējā un ārējā klimata, apgaismojuma, apputeksnēšanas, laistīšanas, kvalitātes, energoefektivitātes, ražības, efektīvas un videi drošas augu aizsardzības u.c. šo sistēmu parametriem.

Projekta vispārīgais mērķis ir izstrādāt efektīvus un Latvijas apstākļiem atbilstošus siltumnīcas iekārtu vadības un procesa analīzes algoritmus, izmantojot jaunākos siltumnīcu tehnoloģiju risinājumus (IoT sensoru sistēmas, apgaismes sistēmas, u.c.), novērtējot to ietekmi uz savstarpēji saistītajiem procesiem siltumnīcās, kā arī izstrādāt jaunas metodes un rekomendācijas, lai veicinātu Latvijas siltumnīcu sektora efektivitāti, konkurētspēju un videi draudzīgu saimniekošanu. Novērtējot šīs tehnoloģijas tiek veikti metodiski pētījumi, lai noskaidrotu dārzeņu ontoģenēzes īpatnības un produkcijas bioķīmiskā sastāva izmaiņas atkarībā no audzēšanā izmantotajiem apgaismojuma apstākļiem, izvērtētu sēņu slimību attīstību atkarībā no lietotajām tehnoloģijām, kā arī to kā dažāda spektra gaisma ietekmē apputeksnēšanos, saimnieciski saimnieciski postīgo un noderīgo kukaiņu populāciju attīstību tomātu siltumnīcā – ražošanas apstākļos.

Jauns produkts/tehnoloģija - IRIS IoT sensoru sistēma un datu apstrādes platforma, kas ir modulāra pēc savas arhitektūras, tādēļ to var izmantot gan mazās, gan lielās industriālās siltumnīcās. Iegūtie dati ļaus efektīvāk un operatīvāk pārvaldīt savu ražošanas procesu, kas tiek piemērots Latvijas klimatiskajiem apstākļiem.

Jauna Latvijas apstākļiem atbilstošas analīzes un novērtēšanas metode dažādu gaismas spektru un atdeves (umol) ietekmei uz konkrētām augu šķirnēm, un šo jauno tehnoloģiju parametru ietekmei uz pašu augu ražas kvalitātes parametriem, apputeksnēšanas kameņu uzvedību, sēņu slimību attīstību. Šādi pētījumi ir dārgi, laikā un resursu ziņā ietilpīgi, lai tos veiktu paši ražotāji, bet zinātniskajām institūcijām nav pietiekami liela saimniecība atbilstoša skaita paraugu noņemšanai un analīzei. Tās pārbaude tiek veikta gan mazu, gan lielu siltumnīcu pielietojumam, iegūtie dati atskaites un publikāciju formā būs publiksi pieejami nozares vajadzībām.

Siltumnīcu nozares barometrs ir jauna tehnoloģija, analīzes veikšanā, jo uz partneru siltumnīcu bāzes iegūtajiem datiem un mērījumu rezultātiem un vismaz 10 mazo siltumnīcu lietotājiem, IRIS projektā tiks izveidoti “veiktspējas indikatori”, kā arī iegūti pirmie salīdzinošie dati par Latvijas siltumnīcu nozari kopumā.

 • Inovatīvais produkts: «IRIS IoT sensoru sistēma»
  –     Modulārajai IRIS IoT sistēmai projekta ietvaros tiks izveidoti jauni gaismas un svara pieauguma sensori, lietotāja WEB saskarne (pilnai informācijai) un mobilā telefona aplikācija (ērtai operatīvās informācijas iegūšanai), atkarībā no siltumnīcas tipa un tehnoloģijas.
  –     IRIS sistēmu plānots uzstādīt un pārbaudīt projekta partneru siltumnīcās (LDL, BULD, Eži, Utāni, Aberry) un arī 10 (max 30) mazajās siltumnīcās. Iekārtas tiek izsniegtas bez maksas
 • IRIS metodoloģija – kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai
  –     metodiski pētījumi un to rezultāti (dārzeņu ontoģenēzes īpatnības, produkcijas bioķīmiskā sastāva izmaiņas atkarībā no apgaismojuma, sēņu slimību attīstību atkarība no tehnoloģijām, dažāda spektra gaismas ietekme saimnieciski postīgo un noderīgo kukaiņu populāciju attīstībai tomātu siltumnīcā – ražošanas apstākļos).
  –     Testi projekta partneru siltumnīcās (LDL, BULD, Eži, Utāni, Aberry), kā arī 10 (max 30) mazo siltumnīcu regulāras produkcijas bioķīmisko parametru analīzes. Analīžu veikšanas notiek bez maksas.
 • IRIS - nozares Barometrs
  –     Dažādu LV reģionu problēmu identifikators, veiktspējas indikatori – nozares politikas veidošanai, jaunu tehnoloģiju efektivitātes ieviešanai un atbalsta instrumentu izveidei.
  –     Zemniekiem, u.c. dalībniekiem savas veiktspējas, metožu, tehnoloģiju, u.c. novērtēšanai pret nozares MIN/AVG/MAX rezultātiem, kā arī pret sev līdzīgajiem. Sava veida ražošanas procesa audita rīks.

Projekta vadošais partneris: Rīgas Tehniskā universitāte

Sadarbības partneri:
-Rīgas Tehniskā universitāte
-MZI Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
-SIA Latgales Dārzeņu Loģistika
-SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola
-Z/S "Eži"
-Z/S "Utāni"
-ABerry, SIA

Pprojekta īstenošanas periods: 01.10.2019.-30.06.2023.

Projekta izmaksas: 500 000 EUR (t.sk. līdzfinansējums)

Kontaktinformācija: Ansis Avotiņš, ansis.avotins@rtu.lv, 67089919

Informāciju sagatavoja: RTU EEF IEEI Laboratoriju vadītājs Ansis Avotiņš