Inovatīvas dehidratācijas tehnoloģijas pielietojuma izpēte sapropeļa ieguvē, uz sapropeļa bāzes veidotu produktu izmantošanas iespējas augkopībā un lopkopībā

Latvijas Lauksaimniecības universitāte un sadarbības partneri sāk īstenot projektu “Inovatīvas dehidratācijas tehnoloģijas pielietojuma izpēte sapropeļa ieguvē, uz sapropeļa bāzes veidotu produktu izmantošanas iespējas augkopībā un lopkopībā”, kas paredz energoefektīvas un ekonomiski pamatotas sapropeļa ieguves (dehidratēšanas) tehnoloģijas izstrādi Latvijas apstākļiem.

Sapropelis ir plaši izplatīts Latvijas zemes dzīļu resurss, kas ir veidojies no ūdensaugu un citu dzīvo organismu atliekām kopā ar minerāldaļiņām un ir sastopams lielākajā daļā Latvijas ezeru. Tas tiek plaši izmantots lauksaimniecības nozarēs augu mēslošanai un lopbarības piedevām. Taču līdz šim sapropeļa ieguve un izmantošana rūpnieciskos apjomos Latvijā nav bijusi veiksmīga, jo nav izdevies atrast ekonomiski pamatotus tā ieguves un dehidratēšanas risinājumus. Esošā dehidratēšanas tehnoloģija sapropeļa ieguvē rada piesārņojumu vidē, kā arī ir nepieciešamas lielas investīcijas lagūnu izbūvei, un dehidratācijas process ir ilgs. Tāpēc projekta mērķis ir izpētīt un izstrādāt energoefektīvas un ekonomiski pamatotas sapropeļa ieguves (dehidratēšanas) tehnoloģijas Latvijas apstākļos un izvērtēt sapropeļa kā bioloģiski aktīvas piedevas un augsnes mēslošanas līdzekļa izmantošanas piemērotību lauksaimniecības nozarēs.

Sapropelis kā bioloģisks mēslojums ir izmantojams kā galaprodukts ar augstu pievienoto vērtību un nozīmīgu eksportspēju. Projekta rezultātā uz sapropeļa bāzes izstrādātā piedeva lopbarībai varēs tikt plaši pielietota lopkopībā, samazinot lopbarības izmaksas, uzlabojot dzīvnieku veselības un imunitātes stāvokli, veicinot dzīvnieku produktivitāti un sekmējot ražošanas rentabilitāti. Dehidrētā sapropeļa masa tiks pētīta arī kā augsnes bioloģiskais mēslošanas līdzeklis, nosakot tā izmantošanas piemērotību lauksaimniecības nozarēs. “Sapropeļa ieguves un praktiskās pielietošanas tehnoloģiju pētīšana radīs zināšanas, kuras pielietojot lauksaimnieki spēs uzlabot saimniecību ekonomiskos rādītājus, daudz veiksmīgāk konkurēt strauji augošajā lauksaimniecības produktu tirgū visā pasaulē,” par projekta nozīmi un potenciālu stāsta Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore Irina Pilvere.

Projekta īstenošanā iesaistīti deviņi sadarbības partneri – zinātnisko institūciju, lauksaimniecības primārās ražošanas sfēras uzņēmumu un to pārstāvošo nevalstisko organizāciju pārstāvji. Projekta vadošais partneris ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte, projektā iesaistītas ir vairākas struktūrvienības - Lauksaimniecības fakultāte un Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte, kā arī Biotehnoloģiju zinātniskā laboratorija. Projekta partneri ir AREI Priekuļu pētniecības centrs, SIA “Ainava GG”, SIA “Ogres piens”, SIA “Dagdas Aita”, SIA Stādu audzētava “Dimzas”, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP), Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija (LBLA) un Stādu audzētāju biedrība.

Projekta īstenošanas laiks –  no 2018. gada maija līdz 2023. gada 31. martam.

Projekts “Inovatīvas dehidratācijas tehnoloģijas pielietojuma izpēte sapropeļa ieguvē, uz sapropeļa bāzes veidotu produktu izmantošanas iespējas augkopībā un lopkopībā” (Nr. 18-00-A01612-000010) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros.

 

Sagatavoja Lāsma Līcīte,

LLU Komunikācijas un mārketinga centra vadītāja