Lauksaimniecība

LLKC Apgādā tapis elektronisks mācību materiāls “Bišu saimes bioloģija”, kura sastādītāja un teksta autore ir Profesionālās izglītības kompetences centra Ogres tehnikums skolotāja Anita Svoka.

Mācību materiāls veidots atbilstoši profesionālās izglītības standarta prasībām. Bišu saimes bioloģijas teorija un pašpārbaudes testi šajā mācību materiālā atbilst profesionālās tālākizglītības programmas mācību satura struktūrai.

Kā norāda gŗāmatas autore, tās mērķauditorija ir tālākizglītības programmas “Biškopība” kursanti, Latvijas Biškopības biedrības profesionālās pilnveides kursu klausītāji, pasniedzēji, lauksaimniecības nozaru profesionālo skolu audzēkņi, pedagogi, tā izmantojama arī kā mācību līdzeklis augstskolā agronomijas, vides zinātnes un dabas aizsardzības studiju programmās. Mācību materiāls paredzēts gan individuālam mācību darbam nodarbībās, gan veicot patstāvīgos darbus un mājasdarbus. Izglītojamie mācību vielu var apgūt skolotāju vadībā, kā arī patstāvīgi, studējot mācību materiāla tekstu un ilustrācijas.

Mācību materiāla mērķis ir sniegt informāciju par bites anatomiju un fizioloģiju, uzturu, vairošanos, bišu saimi, mājokli un bišu saimes darbību gada laikā.

Pašpārbaudes testu dažādu grūtības pakāpju uzdevumos ietverti mācību satura svarīgākie jautājumi. Testu izpilde sekmēs mācību satura izpratni, rosinās izmantot vēl citus uzziņas avotus.

Informāciju sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja