Ilgtspējīgas ekosistēmas pārvaldība, ieviešot monitoringa un bioloģiskās kontroles metodes

Bulgārija
 

Projekta mērķis

Optimizēt kaitēkļu apkarošanu, izmantojot ekoloģiskas pieejas un ekosistēmas pakalpojumus, samazinot pesticīdu izmantošanu, aizsargājot bioloģisko daudzveidību un ražojot nekaitīgus un veselīgus pārtikas produktus bez pesticīdu atliekām. Prioritātes: specifisku labvēlīgu faktoru ieviešana saimniecībās, jaunu modeļu izstrāde kukaiņu slazdiem un praktiska ieviešana uzraudzības un kontroles nolūkos, mobilās lietotnes/kataloga izstrāde, lai identificētu, uzraudzītu un pārvaldītu visizplatītākos ekonomiski nozīmīgos kaitīgos organismus ar neķīmiskām metodēm.

Projekta aktivitātes

Analizēt pašreiz lietotās kukaiņu kontroles metodes norādītajās audzētavās un izstrādāt efektīvu metodiku kukaiņu populācijas uzraudzībai:

  • Izstrādāt un ieviest jaunus slazdus konkrētu kaitēkļu uzraudzībai un kontrolei;
  • Tīmekļa platformas ieviešana kaitēkļu apkarošanai “kaitēkļu identifikators + atsauksmes + konsultācijas”;
  • 3 īpaši labvēlīgu kukaiņu ieviešana;
  • Rezultātu izplatīšana, izmantojot informatīvu tīmekļa vietni, brošūru un bukletu izveide, lai izmantotu labvēlīgos kukaiņus; organizēt un piedalīties demonstrēšanas pasākumos, lai parādītu projekta rezultātus.

Projekta īstenošanas periods: 2020.-2023.gadam

Projekta kopējais finansējums: 328 283

Kontaktinformācija: ekometod2020@gmail.com