Harvestera prototipa izstrādāšana kokaugu stādījumu un īscirtmeta plantāciju zāģēšanai un biokurināmā sagatavošanai

Sadarbības partneri:

 MZI APP Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts Silava un SIA “Laflora”.

Projekta īstenošanas laiks: no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 31. martam

Projekta kopsavilkums:

Pētījuma mērķis ir izstrādāt modulāru, puspiekabes tipa kokaugu zāģēšanas un smalcināšanas iekārtu un sagatavot rekomendācijas biokurināmā sagatavošanai un pievešanai. Projekta mērķa sasniegšanai izstrādāt sīkkoku griešanas un smalcināšanas agregātu biokurināmā sagatavošanai dažādas biezības kokaugu stādījumos, ražojot dažādiem patērētājiem pielāgotu biokurināmo (dažāda garuma šķeldas un eko-granulas).

Projektā ietvertās darbības ir inženiertehniskās dokumentācijas sagatavošana; funkcionējošās modulārās, puspiekabes tipa kokaugu zāģēšanas un smalcināšanas iekārtas modeļa izveide, izstrādāto tehnisko risinājumu pārbaude un biomasas (eko-granulu) sagatavošanas izmēģinājumi nepieciešamā materiāla sagatavošanai un iekārtas testēšanai un rekomendāciju izstrādāšana. Iekārtas telemetrisko datu iegūšanai izmēģinājumu laikā aprīkosim to ar degvielas uzskaites sistēmu, vibrācijas, noslodzes un nobraukuma uzskaites mērierīcēm.

Projekta rezultātus ieviesīsim ražošanā, izmantojot sadarbības partnera apsaimniekotajās teritorijās un sniedzot biokurināmā sagatavošanas pakalpojumus un publicējot iegūtās zināšanas zinātnisku rakstu un praktiķiem piemērotu rekomendāciju veidā. Projektā iesaistītais zinātniskais personāls papildinās lauksaimniecības un mežsaimniecības inženiertehnisko risinājumu izstrādāšanas un testēšanas pieredzi un iegūs unikālus datus par eko-granulu ražošanas iespējām.

Kontaktinformācija:

Andis Lazdiņš, Vadošais pētnieks, LVMI Silava, andis.lazdins@silava.lv

Projekta kopējais līdzfinansējums ir 92433,70 eiro

Informāciju sagatavoja:

Germans Gusarevs, mežsaimniecības inženieris, ggusarevs@gmail.com