Granulēta bioloģiska mēslojuma ražošanas tehnoloģijas izstrāde un testēšana bioloģiskās saimniekošanas apstākļos

Projekta īstenošanas laiks: 1.02.2019. –30.06.2022

Vadošais partneris: SIA ECO lauks

Projekta partneri:

  • Latvijas Lauksaimniecības universitāte
  • Olaines pagasta zemnieku saimniecība "Cērpas"
  • Mazzalves pagasta O. Ādama zemnieku saimniecība "KRASTI-B"

Kontaktinformācija: 

Gatis Vītums Jaunzems, e-pasts:  ecolauks@inbox.lv

Projekta mērķis: ir izveidot, izstrādāt, testēt un reģistrēt Valsts augu aizsardzības dienestā granulētu bioloģisku augsnes mēslošanas līdzekli, kas tiek ražots izmantojot modernas un inovatīvas tehnoloģijas. Projekta rezultātā tiks izveidots efektīvs mēslošanas līdzeklis visu kultūraugu mēslošanai.

Projektā plānotās aktivitātes:

Sadarbībā ar projekta īstenošanā piesaistītajiem partneriem no bioloģiskās lauksaimniecības sektora, ekspertiem ar pieredzi līdzīgu produktu pārstrādē un pētniekiem no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, tiks izstrādāts (pārbaudīta lietošanas efektivitāte kultūraugu mēslošanai), reģistrēts un sertificēts kā bioloģisks mēslošanas līdzeklis inovatīvs granulēts bioloģiskais lauksaimniecības granulu mēslojums, kura galvenā izejviela ir bioloģiski sertificētā lauksaimniecības uzņēmumā iegūti liellopu kūtsmēsli.

Projekta kopējais finansējums: 87988, 25 EUR

Informāciju sagatavoja:

Eco lauks valdes loceklis Gatis Vītums Jaunzems