Eiropas lauku tīkla mācību seminārs

Eiropas lauku tīkla mācību seminārā Tīklošanās nozīme inovāciju veicināšanā 2014.-2020. gada LAP ieviešanai

18. – 19. martā 2014, Ģentē, Briselē. No Latvijas seminārā piedalījās Maira Dzelzkalēja.

Eksperte norāda, ka Latvijas pārstāvjiem ir aktīvi jāturpina piedalīties inovāciju tīkla pasākumos.

Lai veicinātu Latvijas zinātnieku savstarpējo sadarbību, būtu labi izveidot lauksaimniecības zinātnes platformu. Šī platforma palīdzētu gan zinātniekiem labāk sadarboties kopējos projektos un pētījumos, gan savest kopā zemniekus ar dažādiem pētniekiem. Lai Latvijā veiksmīgāk apgūtu LAP pasākuma „Sadarbība” atvēlēto finansējumu, ir jāvienojas par galvenajiem sektoriem, problēmām un prioritātēm, kuras primāri ir jārisina un kuru atrisināšana dotu vislielāko pozitīvo ietekmi uz tautsaimniecību.

Tā kā Latvijā pētniecībai atvēlētie resursi ir salīdzinoši mazi, tad maksimāli ir jākoncentrējas uz labās prakses pārnesi un citās valstīs izstrādātu atziņu adaptāciju mūsu apstākļos.

Vairāk par seminārā diskutēto lasiet Mairas Dzelzkalējas atskaitē.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.