Bioloģiski ražots marmorēts steiks

Programma: Latvijas Lauku attīstības programma 2014. - 2020. gadam pasākums 16. "Sadarbība" 16.1 apakšpasākuma: "Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai"

Projekts: Bioloģiski ražots marmorēts steiks

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2019.-30.12.2022.

Projekta partneri:

 • -ZS Cēsu rajona Zaubes pagasta zemnieku saimniecība "ATĒNAS"
  -SIA “Agrodats”
  -SIA ECO ONYX
  -SIA EKO DĀRZS
  -MZI Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
  -SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Projekta mērķis:

 • Izstrādāt jaunu ekonomiski izdevīgāko un nobarošanai efektīvāko tehnoloģiju bioģiskās lauksaimniecības sistēmā audzētu kvalitatīvas liellopu gaļas ražošanai, marmorētā steika ražošanai.
 • Eksperimentāli atrast īsāko optimālo nobarošanas periodu un metodi, lai iegūtu nepieciešamo tauku klasi un marmorētu steiku, pētot intensīvo 'Limuzīnas' un mazākintensīvo 'Aberdeen Angus' gaļas liellopu šķirni un krustojumus.
 • Izstrādāt gaļas liellopu nozarei liellopu nobarošanas tehnoloģijas, lai Latvijā bioloģiski audzēta liellopu gaļa (t.sk marmorēts steiks), būtu pieejams Latvijas tirgū un spētu konkurēt eksporta tirgos.

Projektā plānotas aktivitātes un rezultāti:

 • Izstrādāt jaunas ekonomiski izdevīgākas un nobarošanai efektīvākas tehnoloģijas - metodes BL sistēmā audzētu gaļas liellopu gaļas ražošanā, marmorētā steika ražošanā, galveno uzsvaru liekot uz gaļas kvalitāti, to nosakot vizuāli un vērtējot tās organoleptiskās īpašības.
 • Pētīt barošanu dažādos Latvijas gaļas lopu audzēšanas variantos - bioloģskajās saimniecībās, kas audzē dažādas gaļas lopu šķirnes, nodrošinot ganības, papildbarību, spēkbarību un zāles lopbarību iepērkot, šajā gadījumā kā partneri piesaistot bioloģisku augkopības saimniecību, kurai arī tiks izstrādāta atbilstoša augseka gaļas lopu nobarošanas vajadzībām, iesaistot LLU pētniekus, veicot kompleksu pētījumu - no lopbarības ražošanas  līdz gaļas ražošanai.
 • Veikt ekonomiskos aprēķinus par dažādu pētāmo variantu ekonomisko efektivitāti, pašizmaksām, kā arī salīdzinot ar patreiz Latvijā pielietotajām audzēšanas metodēm, realizācijas sistēmām Latvijā ( dzīvu lopu eksportēšana, piena govju teļu nobarošana gaļai u.tml,).
 • Pētīt dažādu šķirņu un krustojumu dzīvnieku dažādas barošanas metodes:
  • melno Angusu tīršķirnes lopu barošana, barības sagatvošanā izmantojot speciāli smalcinātu, sajauktu barību;
  • melno Angusu barošana ar tradiocionālām metodēm, rulonu barību izēdinot barotavā;
  • Limuzīnas šķirnes un krustojuma dzīvnieku barošana, izmantojot smalcinātu, sajauktu barību.

Projekta kopējais finansējums: 361 556,00 EUR (t.sk. ELFLA finansējums: 325 400,40 EUR)

Plašākai informācijai sazinieties ar LLKC Limbažu biroja vadītāju Aigaru Legzdiņu (aigars.legzdins@llkc.lv).

Vairāk informācija  par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/biolo%C4%A...