Bioloģiski audzēto kultūraugu ražības un kvalitātes paaugstināšana, izmantojot jaunus minerālorganiskos mēslošanas līdzekļus

Latvijā strauji attīstās gan dārzkopības, gan augkopības kultūru audzēšana bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā. Tomēr Latvijas tirgū trūkst minerālorganiskā mēslojuma vai arī tas ir dārgs kā arī trūkst minerālorganiskā mēslojuma, kas būtu pielāgots konkrētām kultūrām. Turklāt Latvijā trūkst zināšanu par krūmmelleņu, vīnogu, kaņepju audzēšanu bioloģiskās audzēšanas sistēmā.

Projekta mērķis:  Veicināt bioloģiskās lauksaimniecības attīstību Latvijā, izmantojot Latvijā radītus bioloģiskas izcelsmes minerālorganiskos preparātus un nodrošinot iegūtajiem rezultātiem zinātnisku pamatojumu un praktisku pielietojumu. Apakšmērķis Iegūt zinātniskus un praktiskus rezultātus par Latvijā izstrādāta bioloģiskā mēslojuma efektivitāti, izmantojot dažādu kultūru audzēšanas procesā iegūto datu kopu un izstrādājot metodes bioloģiskās lauksaimniecības ražas kvalitātes un apjoma palielināšanai.

Projekta laikā paredzēts izmēģināt dažādas minerālrganisko preparātu receptes un pārbaudīt to ietekmi uz dažādiem kultūraugiem (katram kultūraugam mēslojums tiks pielāgots, ņemot vērā tā īpatnības, piemēram, N-P-K proporciju, pH utt). Izstrādātos minerālorganiskos preparātus paredzēts pārbaudīt šādām kultūrām: vīnogas (audzējot podos siltumnīcā), kaņepēm (audzējot uz lauka) un krūmmellenēm. Par bāzes mēslošanas līdzekli projekta ietvaros tiks izmantots Latvijā izstrādātais un Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) reģistrētais GENERIS NPK 5-5-3, kas tiks bagātināts ar dažādiem bioloģiskās izcelsmes produktiem, lai atbilstu konkrēto augu barības vielu prasībām. Mēslošanas līdzekļa sastāvā ir augu izcelsmes pārstrādāti blakusprodukti, dzīvnieku izcelsmes proteīni, ķīmiski neapstrādāti koksnes pelni, minerālieži, dabiskas izcelsmes formulanti. Izmantotās izejvielas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības prasībām saskaņā ar ES Regulu 834/2007.

Sekmīgi realizējot projektu prognozējam, ka minerālorganiskais mēslojums kļūs pieejamāks Latvijā un Latvijā varēs sekmīgāk bioloģiksi audzēt kaņepes, vīnogas un krūmmellenes

Projekta vadošais partneris: SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola

Projekta sadarbības partneri:

-          APP “Dārzkopības institūts”,

-          SIA “Hortimed”,

-          SIA “Zilā pērle”,

-          SIA “Dolcetta”,

-          SIA “Generis”

Projekta koordinators: Līva Purmale, liva.purmale@bulduri.lv, 26378059

Projekta īstenošanas periods: 01.04.2020. - 31.03.2023.

Projekta numurs: 19-00-A01620-000075

Projekta kopējais finansējums: 99315,12 EUR (tai skaitā līdzfinansējums)

Informāciju sagatavoja:

Līva Purmale