Zināšanu pārnese un jaunu graudaugu produktu izstrāde

 Projekta īstenošanas periods no 2020.gada 1.maija līdz 2021.gada 31.decembrim.

Sadarbības partneri un to kontaktinformācija: APP Agroresursu un Ekonomikas institūts, Gailīšu Pagasta Zemnieku saimniecība “Pačūni”.

Projekta mērķis ir attīstīt jaunus, augstvērtīgus produktus izmantojot Latvijā audzētus graudus un citas augu valsts izcelsmes piedevas.

Izvirzīti sekojoši uzdevumi :

1) Izvērtēt ekstrudēto produktu ražošanai piemērotākās Latvijā audzējamās kailgraudu miežu un griķu šķirnes pēc ķīmiskā sastāva un tehnoloģiskajām īpašībām.

2) Izvērtēt iespējas sagatavot ekstrūzijai augu valsts piedevu pusfabrikātu (dārzeņi vai pākšaugi).

3) Sagatavot jaunus ekstrudētos produktus iekļaujot to sastāvā griķus, miežus u.c. , noteikt to ķīmisko sastāvu un uzglabāšanas ilgumu.

4) Zināšanu pārneses nolūkā – organizēt ekspertu diskusijas, lauku un produktu prototipu demonstrējumus, zināšanu izplatīšanu populārzinātniskajā un zinātniskajā literatūrā.

5) Graudaugu audzēšana zemnieku saimniecībā, reālajā vidē, lai sagatavotu nākotnē noietu vietējos tirgos un nodrošinot īso piegādes ķēdi.

Projekta koordinators MILZU! Attīstības vadītāja Evita Štrausa, 22336868, evita.strausa@milzu.lv

Kopējās projekta izmaksas: 86499.06 eiro.

Informāciju sagatavoja: MILZU! Attīstības vadītāja Evita Štrausa