Ziemas kviešu monitorings izmantojot spektroskopiskās metodes

Projekta sadarbības partneri: LU Cietvielu fizikas institūts kā vadošais partneris un ZS “Pīlādži”.

Projekta īstenošanas periods: no 2020.gada 1.aprīļa līdz  2022.gada 31.martam.

Projekta mērķis: pielāgot LU CFI izstrādātas spektroskopijas tehnoloģijas ziemas kviešu monitoringam, kā arī pārbaudīt šīs tehnoloģijas pielietošanu praksē konkrētas vienas zemnieku saimniecības ietvaros.

Projekta apraksts: Biomasas apjoms, potenciālā raža un augu veselības stāvoklis dažādās lauka vietās ir dažāds, respektīvi, novērojama liela neviendabīga. Patreiz lauksaimniecībā minerālu izsējas norma tiek noteikta visam laukam, taču efektīvai ķimikāliju izmantošanai šīs normas būtu jāmaina atbilstoši situācijai konkrētajā lauka vietā. Kā viena no potenciāli efektīvākajām tehnoloģijām lauka kontrolei ir atstarotās gaismas spektroskopija. Patreiz daži idustriāli ražotie un produkti jau lieto atstaroto gaismu slāpekļa dozēšanai (“Yara-N” un “Greenseeker”), taču šīs sistēmas dozas noteikšanai izmanto divas fotodiodes, kuras analizē gaismu tikai divos viļņu apgabalos un attiecīgi šīs sistēmas ir neprecīzas un nepraktiskas. Lai padarītu detekcijas sistēmas precīzākas un efektīvākas ir jāanalizē viss redzamais spektrs, kā arī daļa infrasarkanā spektra. Potenciālais risinājums ir izmantot spektrometrus - ierīces, kas sadala detektējamo gaismu spektrā. Šāds spektrometers spēj atšķirt krāsu atšķirības daudz labāk nekā cilvēka acs, kā arī redzēt gaismu ārpus redzamās gaismas spektra.

Projekta kopējais finansējums: 89381.69 eiro.

Kontaktpersona: Donāts Millers, dmillers@latnet.lv.

Informāciju sagatavoja: Katrīna Laganovska.