Vienotas kokmateriālu plūsmas pārvaldības atbalsta sistēmas izstrāde efektīvākai mežsaimniecības attīstībai Latvijā

SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” ar Sadarbības partneriem īsteno projektu “Vienotas kokmateriālu plūsmas pārvaldības atbalsta sistēmas izstrāde efektīvākai mežsaimniecības attīstībai Latvijā”

Projekta mērķis ir izveidot vienotu kokmateriālu plūsmas un pārvaldības atbalsta sistēmu Latvijā, izmantojot inovatīvas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, tādejādi padarot mežsaimniecību efektīvāku visiem iesaistītajiem tirgus dalībniekiem – kokmateriālu pārdevējiem, pircējiem un pakalpojumu sniedzējiem.

Lai paaugstinātu mežsaimniecības nozares komersantu konkurētspēju, ne viss ir iespējams katra atsevišķa uzņēmuma darbības rezultātā, ir problēmas, kuras var risināt, vien sadarbojoties. Viena no šīm jomām ir saistīta ar kokmateriālu uzmērīšanu un uzskaiti - šīs funkcijas pēc būtības ir kopīgas vairākiem komersantiem un tie izmanto vienus un tos pašus datus. Šobrīd Latvijā vienota datu aprites standarta meža nozarē nav. Tirgus dalībnieki izmanto individuālas, tieši viņu uzņēmumiem izstrādātas informācijas aprites sistēmas, kuru ietvaros dokumentācija ir standartizēta, taču starp tām automātiska datu savietojamība nav iespējama. Rezultātā ir nepieciešams papildus laiks datu apstrādei, kas noved pie nevajadzīgiem zaudējumiem. Tādēļ ir nepieciešams attīstīt vienotu kokmateriālu uzskaiti ar mūsdienīgu tehnoloģiju palīdzību visiem kokmateriālu plūsmas biznesā iesaistītajiem tirgus dalībniekiem (kokmateriālu pārdevējiem, pircējiem un pakalpojumu sniedzējiem) - izveidot un nodrošināt pieejamību datu apmaiņai vienotā kokmateriālu uzskaites informācijas apmaiņas platformā. Šāds process šobrīd paralēli norit arī Eiropā, tādēļ vislietderīgākais risinājums būtu nevis pašiem izstrādāt savu sistēmu, bet ieviest jau esošu vienotu biznesa transakciju aprakstošu standartu – papiNet.Procesa galvenais mērķis ir ātrāka informācijas aprite nozarē, kas, savukārt, nākotnē dotu iespēju operatīvāk novadīt informāciju par ražošanā nepieciešamajiem sortimentiem no kokapstrādes uzņēmuma līdz konkrētai mežistrādes tehnikas vienībai. Lai pievienotos papiNet standartam, ir nepieciešams izvērtēt nacionālās prasības un to iespējas iekļauties kopējā standartizācijas procesā. Jāpārvērtē arī valsts iekšējie dokumentu aprites normatīvi.

Šajā projektā ir paredzēta virkne darbību standarta ieviešanai:

 1. Nozares kokmateriālu plūsmas pamatdatu (masterdata) izstrāde un uzturēšana;
 2. Datu bāzes servisu izstrāde elektronisku pavadzīmju plūsmas organizēšanai. Rokasgrāmatas izveide datu bāzes un tās servisu izmantošanai;
 3. Kokmateriālu plūsmas datu no meža īpašnieka līdz apaļo kokmateriālu pārstrādātājam, standarta papiNet piemērošana un ieviešanā Latvijā un dalība tā starptautiskā attīstībā;
 4. Kokmateriālu piegādes ķēdes dalībnieku vienotu procedūru izstrāde automatizēto uzmērīšanas iekārtu standartizācijai. Kokmateriālu piegādes ķēdes dalībnieku vienotu tilpuma noteikšanas (mizas biezuma novērtējums) procedūru izvērtēšana;
 5. Inovatīva informācijas apmaiņas foruma izstrāde; pastāvīga mājas lapa, tirgus reģiona konference, informatīvi semināri un pieredzes apmaiņas braucieni;
 6. Normatīvās vides izvērtēšana, priekšlikumu sagatavošana un nepieciešamības gadījumā standartu aktualizēšana.

Standarta ieviešana būs inovācija visā Baltijas reģionā.

Sekmīgai projekta īstenošanai ir izveidota EIP darba grupa, kas apvieno 10 partnerus no dažādām organizācijām, tādejādi nodrošinot visu iesaistīto pušu interešu pārstāvību - konsultantus, mežsaimniekus, NVO, kooperatīva pārstāvjus, pētniekus u.c. ieinteresētās puses.

Vadošais partneris: SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”, Pārstāvis un kontaktpersona Jānis Magaznieks (janis.magaznieks@lkuuv.lv), projekta koordinatore Santa Svārupe (santa.svarupe@lkuuv.lv).

Projekta partneri:

 • -BDR "Latvijas Meža īpašnieku biedrība"
  -KS Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Mežsaimnieks"
  -SIA "VMF LATVIA"
  -BDR "Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība"
  -BDR "Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība"
  -SIA Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts
  -SIA KRAUZERS
  -SIA SELF Loģistika
  -SIA Metsa Forest Latvia SIA

Projekta īstenošanas laiks -01.01.2019.-31.12.2022.

Kopējais finansējums – 499 640,00 EUR, kopējais maksimālais ES finanšu līdzekļu līdzfinansējums 90%.

Papildus informācija par projekta gaitu pieejama SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” mājas lapā: http://www.lkuuv.lv/projekti/.

 

 Informāciju sagatavoja: Santa Svārupe,

SIA "Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība" projektu vadītāja