Viedā iepakojuma izstrāde šķidrajiem olu produktiem

Projekta mērķis: Izstrādāt jaunu viedo iepakojumu šķidro olu produktiem, kas ļautu pagarināt derīguma termiņu par 15-20%.

Sadarbības partneri: AS Balticovo un MZI Latvijas Lauksaimniecības Universitāte. 

Projekta īstenošanas laiks –  no 2020. gada 1.aprīļa līdz 2021. gada 30. septembrim.

Projekta iniciators un vadošais partneris ir AS "Balticovo" - lielākais olu un olu produktu ražotājs Ziemeļeiropā ar 47 gadu nozares pieredzi. Uzņēmuma misija ir Latvijas olu un olu produktu ražotāju konkurētspējas, atpazīstamības un ilgtspējas nodrošināšana Eiropas Savienībā. Ražotie produkti ir apritē Eiropas Savienības tirdzniecības tīklos un to apjoms sasniedz 5% no ES olu produktu kopējā tirgus.

2011. gadā AS Balticovo sāka šķidro olu produktu ražošanu (olu masa, olu kultenis, olu baltums, plāno pankūku mīkla un citi produkti). Uzņēmumā tiek saražots 300 – 350 t. šķidro olu produktu gadā. Viens no būtiskajiem punktiem ražošanas procesā ir iepakojums. Balticovo meklē jaunus, mūsdienīgus risinājumus šķidro olu produktu iepakojumam. Ja agrāk produkcija tika iepakota plastikas pudelēs HDPE (, tad pašlaik “Balticovo” ir uzsācis ieviest jaunu, ekoloģiskāku iepakojumu - Tetra Pak Tetra Rex® bio-based,  kļūstot par pionieriem Baltijas mērogā šī iepakojuma izmantošanā. Tomēr standarta Tetra Pak pilnībā neatbilst uzņēmuma prasībām šķidrā olu produkta iepakojumam. Ņemot vērā, ka šī produkcija galvenokārt tiek eksportēta, ir ārkārtīgi svarīgi palielināt uzglabāšanas laiku. Pašlaik uzglabāšanas laiks ir sekojošs: оlu masai - 40 dienas; olu kultenim - 28 dienas; pankūku masai - 45 dienas.

Ir nepieciešamība radīt iepakojuma risinājumu, kurā produkciju varēs uzglabāt par 15-20% ilgāk, nezaudējot kvalitāti. Papildus tam, radīt viedo iepakojumu, kurš ļaus redzēt produkta bojāšanos, neatverot iepakojumu. Tā kā šķidro olu produktu tirgus ir pietiekami jauns virziens, šim segmentam neeksistē gatavi risinājumi, tomēr mēs esam pārliecināti, ka apvienojot tāda liela ražotāja kā AS Balticovo pieredzi un pūles, un Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnieku zināšanas, mēs varēsim radīt jaunu, inovatīvu risinājumu, kurš būs noderīgs visiem olu produktu ražotājiem.

Projekta aktivitātes:

1.Izpētīt esošo pārtikas produktu (šķidro olu masa) izmantoto iepakojumu, veicot derīguma termiņa un iepakojuma  analīzi, izvērtēt esošās izstrādātās tehnoloģijas.

2.Piedāvāt iespējamos risinājumus iepakojuma optimizācijai un viedā iepakojuma izmantošanai. Kā rezultātā sasniegt derīguma termiņu pagarinājumu olu pārstrādes produktiem.

Projektu posmi:

1. Apkopot informāciju par  viedo iepakojumu, un tā izmantošanu šķidro olu masu ražošanā.

2.Izpētīt Latvijā esošo produktu ražošanu (olas un produkti olu masas produkti), veicot derīguma termiņa un iepakojuma  analīzi.

3.Izvērtēt viedo iepakojumu piedāvājumu, novērtēt  viedā iepakojuma ietekmi uz  produktu kvalitāti (fizikālo, ķīmisko, mikrobioloģisko un sensoru rādītāju analīze)  un līdz ar to ietekmi uz  derīguma termiņu.

4.Veicot derīguma termiņa un iepakojuma  analīzi, piedāvāt iespējamos risinājumus iepakojuma optimizācijai un viedā iepakojuma izmantošanai.

Pielietojums:

Latvijas olu tirgus ir salīdzinoši mazs, līdz ar to olu ražotāju izaugsmei ļoti būtisks ir eksports. Viens no kritiskākiem punktiem, eksportējot pārtikas produktus, ir iepakojums, kura apjoms pēdējos gados strauji pieaug.

Aizvien aktuālāks kļūst jautājums par pārtikas ilglaicīgu kvalitātes saglabāšanu loģistikas ķēdēs, kā arī  patērētājiem vieglāk, ērtāk un interesantākā veidā lietot produktus un/vai  par tiem saņemt informāciju. Rūpēties, lai samazinātu pārtikas atkritumu un iepakojuma apjomu.

Iepakojums pasargā produktus no triecieniem, sekundārā piesārņojuma, apkārtējās  vides temperatūras, UV gaismas iedarbības, mikrobioloģiskās  bojāšanās un citiem ārējiem faktoriem. 

Projekta kopējās izmaksas: 79 827,76 eiro

Projekta koordinators: Vjačeslavs Kočetkovs, vjaceslavs.kocetkovs@balticovo.lv

 

Informāciju sagatavoja: Vjačeslavs Kočetkovs, AS "Balticovo" komercdirektors