VELKO – darba grupa par lauksaimniecības produktu kompostēšanu

Vācija

Norises laiks no 2021. gada līdz 2023. gadam.

VELKO projekta mērķis ir noorganizēt tīklu decentralizētai lauksaimniecības produktu kompostēšanai, novēršot šķēršļus, kas līdz šim ir tam ir traucējuši.

Projekta gaitā plānots optimizēt materiālu maisījumu sagatavošanas  procesus, lai kompostēšana varētu noritēt veiksmīgi. Iesaistīto partneru starpā tiks nodrošināta komposta sagatavošanas iekārtu  izmantošana, kā arī apmācība un konsultācijas iesaistītajiem uzņēmumiem. Tiek veikta kompostēšanas procesa kvalitātes kontrole, komposta kvalitātes agronomiskā izpēte, kā arī analīze par ietekmi uz vidi. Pēc veiktajām aktivitātēm notiek informācijas apmaiņa un apmācības pasākumi.

Plašāka informācija par projektu: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/velko-verbund-landwirtschaftliche-kompostierung