Tiešsaistes e-serviss siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju noteikšanai saimniecību līmenī piena lopkopībā un graudkopībā Latvijā

Projekta mērķis ir izstrādāt tiešsaistes e-servisu Latvijas lauksaimniekiem siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju noteikšanai viņu saražotajai produkcijai divos lielākajos lauksaimniecības sektoros – piena lopkopībā un graudkopībā.

Projekta aktivitātes:

1. SEG aprēķinu algoritmu izstrāde.

2. Administratīvo datu iegūšana.

3. Papildus datu iegūšana (algoritmu izstrāde katra lauksaimnieka ražošanas tehnoloģijas prognozēšanai; ērtas un saprotamas saskarmes

izstrāde papildus datu iegūšanai no lauksaimniekiem; no lauksaimniekiem pieprasāmās informācijas moduļu izstrāde, maksimāli to

vienkāršojot).

4. Lietotnes izstrāde (e-servisa dizaina izstrāde un lietojamības testēšana; prototipa izstrāde; pilna mēroga risinājuma izstrāde; e-servisa testēšana).

Projekta partneri:

-MZI Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

-SIA Pampāļi

-ZS Putriņas

-SIA IRGK Serviss

-SCE EPiim Latvijas filiāle "Jaunpils pienotava"

-ZS Vilciņi

-ZS Vega

-SIA Forest Fox

-Zemnieku Saeima

-Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija

Kontaktinformācija: Aleksejs Nipers, e-pasts: aleksejs.nipers@llu.lv

Projekta īstenošanas laiks: no 2022.gada 1.jūnija līdz 2025.gada 1.jūnijam.