Svaigs gaiss dzīvnieku audzēšanas vietās. Emisijas samazināšanas pasākumi un tehnoloģijas, kā arī nobarojamo cūku labturības uzlabošana

Austrija

Sākuma datums-plānotais beigu datums: sākās 2017.gadā un turpināsies līdz 2020.gadam.

Projekta mērķis:

Projekts “SaLu_T – Svaigs gaiss dzīvnieku audzēšanas vietās” nodarbojas ar emisijas samazināšanas pasākumiem un tehnoloģijām lauksaimniecības nozarē. Pirmo reizi Austrijā nobarojamo cūku kūts būvniecībai un uzturēšanai ar zemu SEG emisiju tiek nodrošināts zinātnisks atbalsts.

 Būtiskākie projekta soļi:

1.Neiholdu ģimenes jaunās nobarojamo cūku kūts pašreizējie mērījumi, lai noteiktu potenciālo emisiju samazinājumu, izmantojot jaunākās tehnoloģijas;

2.  Dažādu ieinteresēto personu, kam ir būtisks viedoklis par tradicionālo nobarojamo cūku turēšanu, iesaiste, lai informētu par šo labās prakses sistēmu;

3. Rezultātu izplatīšanas aktivitātes, piemēram, informatīvie materiāli, tehnisks ieguldījums tīklojumos, žurnālos un konferencēs, darbs ar presi, saimniecības apmeklējumi un ekskursijas.

Projekta  apraksts:

Dzīvnieku audzēšanas nozares izaicinājums ir ieviest dzīvnieku audzēšanas sistēmas, kas ir videi draudzīgas, kā arī atbilst dzīvnieku labturības principiem. Līdz šim  secināts, ka daudzās lopkopības saimniecībās emisijas ir pārāk augstas. Pasākumi, kas samazina lopkopības saimniecību emisijas, ir ne tikai steidzami nepieciešami, bet arī tiesiski pieprasīti (NEC direktīva). Turklāt dzīvnieku audzēšanas rezultātā rodas liela daļa SEG emisijas, kam seko arī transporta nozare un privātie siltumģeneratori. Tas apdraud veselību, par ko sabiedrība ir nepietiekami informēta.

Mērķi:
• Emisiju un piesārņojuma potenciālā samazinājuma izpēte, kā arī zinātniski pamatotu ziņojumu un emisijas potenciālā samazinājuma kvantitatīvu rādītāju izstrāde.

• Amonija un putekļu emisijas, kā arī smaku piesārņojuma samazināšana lopkopībā, kā arī ziņojumi ar kvantitatīviem rādītājiem par potenciālo emisijas samazinājumu.
• Samazināt un nākotnē izvairīties no interešu konfliktiem ar kaimiņiem un dzīvnieku labturības aizstāvjiem.

• Ilgtermiņā nodrošināt Austrijas cūkkopības nozares stabilitāti un perspektīvu, saskaņā ar vides prasībām.

Plašāka informācija: https://ej.uz/o6i5