Uzņēmējdarbības attīstībai finansējuma piesaistes iespējas, atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai

Informatīvs seminārs
Uzņēmējdarbības attīstībai finansējuma piesaistes iespējas, atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai.
13.oktobrī, plkst. 10.00, LLKC Gulbenes birojā, O.Kalpaka 27:
Uzņēmējdarbības attīstībai finansējuma piesaistes iespējas laukos:atbalsts
gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai, atbalsts
ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās.
Aktualitātes augkopībā, lopkopībā.
Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākuma
“Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai'' iespējas augkopībā un lopkopībā.

Datums: 
13. Oktobris, 2023