Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros

SIA LLKC Gulbenes birojs 30.martā plkst. 10:00 Druvienas bibliotēka rīko semināru par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros.
Seminārā iekļautas tēmas:
LLKC aktualitātes, LLKC konsultantu atbalsts.
Tiešo maksājumu vispārīgie nosacījumi.Pieteikšanās kārtība EPS, izmaiņas atbalsta samazinājuma aprēķinā.
Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi (LLVS), Agrovides pasākumi un ekoshēmas.
Aktualitātes augkopībā un lopkopībā jaunajā plānošanas periodā.

Pielikums: 
PielikumsIzmērs
druviena_30.03.2023.png706.25 KB
Datums: 
22. Marts, 2023 līdz 30. Marts, 2023