"Laukiem Būt!" mācības Jēkabpils birojā

LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs aicina lauku jauniešus apgūt uzņēmējdarbības prasmes "Laukiem Būt!" mācībās, kas notiks: 15.10. (informatīvā diena), 22.un 28.oktobrī, 05.,12., 16. novembrī. Tās būs 5 intensīvs mācību un praktisko nodarbību dienas 25 astronomisko stundu garumā un 1 noslēguma/prezentāciju diena (01.12.2021.). Mācībās varēs gūt izpratni par uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstīšanu, ģenerēt idejas, apgūt uzņēmējdarbības pamatus, tirgus analīzi, mārketingu un reklāmu, izvirzīt mērķus un tos sasniegt.
Noslēgumā dalībnieki saņems sertifikātu un varēs piedalīties konkursā “Laukiem būt!”.
Konkurss notiks 2022. gada pirmajā ceturksnī.
“Laukiem būt!” mācības tiek organizētas VLT aktivitātes "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros
Kontaktinformācija:
Anita Putka t. 26511269

Datums: 
15. Oktobris, 2021 līdz 1. Decembris, 2021