Sekosim telīšu attīstībai!

Telīšu izaudzēšana ir atbildīgs uzdevums. Kopējā ganāmpulkā ataudzējamās telītes veido ievērojamu daļu no dzīvnieku kopējā skaita, bet cik bieži mēs tām pievēršam uzmanību? Vairāk telītēm sekojam līdzi piena periodā, un tad nedaudz paskatāmies, kas notiek pēc atšķiršanas. Nākošās reizes, kad uz tām rūpīgāk paskatāmies, ir sēklošana un atnešanās. Kā atskaites punkti kalpo sēklošanas un atnešanās vecums. Ja atpalikšanu augšanā konstatējam tikai uz sēklošanas laiku, tad jau ir par vēlu kaut ko labot gan attīstības vecuma, gan ekonomikas dēļ.

Ir vairāki ēdināšanas scenāriji, kas nostrādā uz telīšu attīstības izmaiņām. Ja rupjā lopbarība ir kvalitatīva un bagāta ar enerģiju, tad telītes var aptaukoties, bet neizaugt pietiekami augumā. Tas var pasliktināt apaugļošanās rezultātus un arī dzemdības var būt apgrūtinātas. Ja rupjā lopbarība ir ar ļoti augstu proteīna saturu, bet ne tik labu enerģijas daudzumu, tad augumā telītes izaugs, bet ķermeņa kondīcijas var būt vājas, nepietiekošas. Ja rupjā lopbarība ir slikta, ar zemu enerģijas un proteīna līmeni, tad uz sēklošanas vecumu tām būs neatbilstošs gan augums, gan svars.

Lai varētu sekot līdzi telīšu attīstībai, ir izstrādātas tabulas, kurās, ievadot mērīšanas vai svēršanas datus, viegli var redzēt rezultātus. Pēc tam ātri un efektīvi ar barības devu korekcijām var telīšu attīstību ievirzīt „pareizajās sliedēs”. Arī gatavojot rupjo lopbarību, būtu jāpadomā par telītēm. Rupjajai lopbarībai, respektīvi, skābbarībai ir jābūt viegli sagremojamai, ar augstu enerģijas saturu, bet ne pārbagātai ar proteīnu. Proteīna pārpalikums ne tikai nelabvēlīgi ietekmēs auglības rādītājus, bet arī kaitēs videi, radot papildus slāpekļa emisiju.

Darbības plāns telīšu attīstības uzraudzībai

Mērķis: Izmantojot mērlentu, noteikt telīšu dzīvsvaru un augstumu skaustā vai krustos 4, 8 un 12 mēnešu vecumā vismaz 50% no visiem grupas dzīvniekiem. Pilnīgi visām telītēm dzīvsvars jānosaka piedzimstot un tūlīt pēc pirmās atnešanās. Visi dati jāievada „Telīšu attīstības diagrammās”.

1. solis: Jānopērk mērlenta dzīvsvara noteikšanai.

2. solis: Ik pēc 2 mēnešiem nomēriet 50% no telītēm, kas ir aptuveni 4, 8 un 12 mēnešus vecas.

3. solis: Nosakiet svaru visām pirmpienītēm tūlīt pēc atnešanās.

4. solis: Ievadiet informāciju „Telīšu attīstības diagrammās” un salīdziniet ar vēlamajām svara un auguma līknēm.

5. solis: Parādiet rezultātus savam konsultantam un, ja nepieciešams, kopā apspriediet nepieciešamās izmaiņas ēdināšanā, mītņošanā vai profilaktiskajos pasākumos.

Silvija Dreijere,

LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja