Sabiedrības informēšanai – ne tikai avīzes

Sabiedrības informēšanai par Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) aizvien vairāk tiek izmantotas jaunas metodes – sociālie mediji un dažādas akcijas interneta vidē. ES valstu pārstāvju pieredzi sabiedrības informēšanas jautājumos apsprieda COPA/COGECA un Eiropas Komisijas komunikācijas seminārā, kurā kā eksperte no Latvijas piedalījās ES Tiešo maksājumu kampaņas koordinatore Sabīne Puķe. 

Sociālo mediju ietekmi atzīst faktiski visu ES iestāžu runaspersonas, vienlaikus piekodinot neatstāt novārtā arī tradicionālos medijus – presi, televīziju un radio. ES Lauksaimniecības un lauku attīstības komisāra Dačana Čaloša runaspersona Rodžers Vaits uzskata, ka no sociālajiem medijiem viņam tuvākais un ērtākais lietošanā ir Twitter un organizācijas šī sociālā tīkla izmantošanu nedrīkst ignorēt. Viņaprāt, otrs ietekmīgākais sociālais tīkls – Facebook – mediju attiecībās neesot tik svarīgs, tas esot labs instruments organizācijas biedru informēšanai.

Amanda Cheesley, COPA/COGECA preses sekretāre, lauksaimniecības popularizēšanai aicina izmantot Twitter, lietojot #votefarmingatslēgas frāzi. Taču ar interneta vidi vien ir par maz, – lai pievērstu uzmanību organizāciju prasībām, tiek rīkotas arī vides akcijas. Tā, piemēram, maijā pirms ES lauksaimniecības ministru sanāksmes dalītas informatīvas brošūras un tomāti (no Beļģijas kooperatīva). Šo akciju piesaucis pat komisārs Čalošs norādot, ka tomāti nodrošinās enerģiju, lai ministri varētu vienoties par KLP.

Francijas komunikāciju speciālisti uzsver, ka tradicionālās un digitālās komunikācijas viena otru papildina. Ņemot vērā, ka arī žurnālisti izmanto Google, svarīgi, kādas ir mājaslapas, kas par katru organizāciju ir atrodams Wikipedia.

Savā pieredzē sabiedrības informēšanas kampaņā par zemnieku vājajām pozīcijām pārtikas ķēdē dalījās Klaus Hartikainen no Somijas lauksaimnieku un meža īpašnieku organizācijas MTK. Šī organizācija vienu dienu 10 lielākajās Somijas pilsētās netālu no lielveikaliem sarīkoja tirdziņus, kur zemnieki pārdeva savus labākos produktus par simbolisku samaksu. Kampaņas galvenais mērķis bija informēt sabiedrību un lēmumu pieņēmējus par zemnieku negodīgajām pozīcijām sadarbībā ar lielveikalu ķēdēm. Kampaņas galvenā ideja – kurš dara vislielāko darbu, saņem vismazāko samaksu. Uzmanības pievēršanai tika izmantoti mediji, interneta un sociālo mediju vide, vides reklāmas, kā arī pasākumi pilsētās.

Publicēšanai sagatavoja LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Tomsone

Publikācija no informatīvā izdevuma "Lauku Lapa" Nr. 6 (99)

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.